34177 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 maart 2015 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Schouw (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten te wijzigen in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

2.

Documenten

(10 stuks)

2 16 maart 2015, geleidende brief, nr. 1     KST341771
Geleidende brief
 
2 16 maart 2015, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 16 maart 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST341772
Voorstel van wet
 
2 16 maart 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 16 maart 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST341773
Memorie van toelichting
 
2 16 maart 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.