Europese Gemeenschap (EG)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht i in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap i (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM i en tot 2002 de EGKS i de eerste van de drie pijlers i van de Europese Unie i. Samen stonden zij bekend als de Europese Gemeenschappen i.

Met het inwerkingtreden van het Verdrag van Lissabon i in december 2009 is de pijlerstructuur van de Europese Unie verleden tijd. Het EG-Verdrag i is ingetrokken waardoor de Europese Gemeenschap niet meer bestaat.

Meer informatie