Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

In dit verdrag staan de waarden waar de Europese Unie i en alle lidstaten i zich aan moeten houden, en de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Dit verdrag vormt samen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i de basis van de Europese Unie.

De belangrijkste punten in het Verdrag zijn:

  • de beginselen en de waarden van de Europese Unie,
  • de belangrijkste doelen van de Europese Unie,
  • de rol van de belangrijkste instellingen in de Europese Unie,
  • de regels voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidbeleid.

Aan het verdrag zijn een aantal verklaringen en protocollen gehecht. Daarin worden bepaalde punten uit het Verdrag verder uitgelegd en uitgewerkt.

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) gaat meer over de bevoegdheden van de Europese Unie op verschillende beleidsterreinen en de werking van de interne markt.

1.

Geschiedenis

Het Verdrag betreffende de Europese Unie is op 7 februari 1992 getekend door de toen nog twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap. Het VEU was onderdeel van het Verdrag van Maastricht i. Het verdrag is sindsdien een aantal keer gewijzigd. De laatste wijzigingen, door het Verdrag van Lissabon i, werden op 1 december 2009 van kracht.

In 1995 sloten Oostenrijk, Finland en Zweden zich aan bij de Europese Unie. Op 1 mei 2004 traden tien nieuwe lidstaten zich tegelijkertijd tot de EU toe. Dat waren Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In 2007 volgden Bulgarije en Roemenië, in 2013 Kroatië. Op 31 januari 2020 trok het Verenigd Koninkrijk zich uit de Europese Unie terug i.

2.

Meer informatie