Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Logo WTO

De Wereldhandelsorganisatie staat ook bekend als de WTO, de World Trade Organisation. De WTO is erop gericht handel te stimuleren. Dat doet ze door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken, en het laten gelden van gelijke regels voor alle landen. De WTO kan zelf geen regels maken; er kunnen alleen besluiten worden genomen als alle landen het met elkaar eens worden. Landen kunnen klachten indienen bij de WTO als andere landen zich niet aan die regels houden.

Het secretariaat van de WTO is gevestigd in Genève (Zwitserland). Er zijn ruim 160 landen lid van de WTO. Hiermee is circa 98% van de wereldhandel vertegenwoordigd.

1.

Inbreng Europese Unie

De Europese Unie i treedt als één geheel op binnen de WTO. De Europese Commissaris voor handel i is verantwoordelijk voor het voeren van de onderhandelingen namens de lidstaten, en voor het afhandelen van de handelsconflicten. Elk EU-land i heeft in de WTO een stem. Als blok heeft de EU daarom 27 stemmen, ook als zij als één geheel opereert.

Vooral het landbouwbeleid van de Europese Unie ligt regelmatig onder vuur van andere landen omdat het oneerlijke concurrentie in stand houdt. De Europese Unie is voorstander van een brede liberalisering (lagere tarieven, minder quota) van de handel. Wel wil de EU toestaan dat ontwikkelingslanden hun producten beter beschermen.

2.

Basiskenmerken

Stad

Genève

Land

Zwitserland i

Website

http://www.wto.org/

Grondslag

Uruguayronde in GATT-onderhandelingen (1986-1994)

Opgericht

1 januari 1995

Aard organisatie

Handel

Directeur-Generaal

Roberto Carvalho de Azevêdo