EU en WTO-landen bereiken belangrijk akkoord over vereenvoudiging handel in diensten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 2 december 2021.

Een groep van 67 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder de EU, heeft vandaag de onderhandelingen afgerond over een baanbrekende overeenkomst om de administratieve lasten bij de handel in diensten te verminderen. Dit zogeheten gezamenlijk initiatief inzake de interne regelgeving voor diensten (Joint Initiative on Services Domestic Regulation) zal onnodig ingewikkelde regelgeving vereenvoudigen en de procedurele barrières verlagen waar met name kleine en middelgrote ondernemingen mee te maken hebben. Deze overeenkomst zal ertoe bijdragen dat de kosten van de wereldwijde handel in diensten jaarlijks met meer dan 150 miljard USD zullen dalen.

Dit is voor de WTO het eerste concrete resultaat op het gebied van de handel in diensten in zeer lange tijd. Vandaag de dag zijn goede regelgevingspraktijken van cruciaal belang voor het functioneren van de economie. De duidelijke regels inzake transparantie en vergunningen op het gebied van diensten waarover in het kader van dit initiatief overeenstemming is bereikt, zullen de handel in diensten aanzienlijk vergemakkelijken. Dit geldt vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen, die bij de omgang met complexe processen niet over dezelfde middelen en ervaring beschikken als hun grotere concurrenten.

Gezien de voordelen voor sectoren als telecommunicatie, computerdiensten, engineering en commerciële bankdiensten zal de overeenkomst de EU bovendien helpen bij het verwezenlijken van de digitale agenda. Het is ook de eerste keer dat een WTO-tekst een bindende bepaling over non-discriminatie tussen mannen en vrouwen bevat.

In dit verband verklaarde uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis: “Dit is een belangrijk resultaat. De vandaag gesloten overeenkomst bestrijkt 90 % van de wereldwijde handel in diensten en zal miljarden euro's aan groei ontsluiten dankzij duidelijkere regels, meer transparantie en minder administratie. Dit zal vooral onze kmo's helpen wereldwijd succesvol te zijn. Wij waren een van de aanjagers van dit initiatief, dat ook een prioriteit is in het kader van onze vernieuwde EU-handelsstrategie.”

Diensten vormen de grootste en snelst groeiende sector van de huidige economie, maar de omvang van de handel in diensten wordt aanzienlijk beperkt door ingewikkelde regels en procedures. Dit initiatief zal de kwalificatievereisten en -procedures, technische normen en vergunningsvereisten en ‑procedures voor dienstverleners beter op elkaar afstemmen.

Volgende stappen

De WTO-leden die aan dit initiatief deelnemen, zullen voor eind 2022 specifieke verbintenissen aangaan om de handel in diensten op hun markten te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door vergunningsprocedures te vereenvoudigen of transparantie te waarborgen. Als de regels van het referentiedocument worden goedgekeurd en uitgevoerd, zal dit de met de handel verband houdende kosten voor dienstverleners aanzienlijk verlagen en zo de sector helpen bij het herstel na COVID-19. In de dienstensector spelen vrouwelijke ondernemers vaak een belangrijke rol. In het referentiedocument wordt deze rol erkend doordat non-discriminatie tussen mannen en vrouwen in vergunningsprocedures wordt gewaarborgd. Dit is de eerste regel van dit type in de WTO.

Deze nieuwe verbintenissen zullen worden opgenomen in de zogeheten GATS-lijsten van elk lid. Die lijsten, die elk van de WTO-leden bij de WTO heeft ingediend, vormen het volledige pakket van alle verbintenissen die WTO-leden zijn aangegaan om buitenlandse dienstverleners op hun markten toe te staan. De nieuwe verbintenissen in het kader van dit initiatief zijn van toepassing op dienstverleners uit andere WTO-landen op basis van het beginsel van de meest begunstigde natie.

Meer informatie

Link naar de verklaring