Laatste dag openbare verhoren vult niet alle witte vlekken in

vrijdag 27 september 2002, 8:02

De laatste verhoren zijn afgenomen: de enquêtecommissie Bouwnijverheid kan het rapport gaan schrijven.

Deze laatste zittingsdag was toegevoegd om de commissie de kans te geven een aantal mensen alsnog en nogmaals te verhoren. Zo kwam Jaap Spaargaren (bestuurder Koop Tjuchem) aan het woord, hij was eerder op vakantie. Ondanks dat het verhoor van Spaargaren weinig opleverde, hij vertoonde een opvallende vorm van geheugenverlies, verstrekte hij buiten de verhoren om nog wel de naam van een medewerker die zich na 1998 bezighield met de schaduwboekhouding van Tjuchem.

Een tweede verhoor werd afgenomen bij J. van Velden (controller van NBM Noord-West). Hij moest toelichting geven over de administraties. Van Velden wilde graag de administraties mee naar huis nemen om ze nog eens rustig te bekijken. Commissielid Smulders zag daar echter niets in.

Drie laatste verhoren moesten verhelderen waarom het openbaar ministerie eind vorig jaar plotseling en snel een schikking trof met de frauderende bouwers van de schipholtunnel. Oud-secretaris-generaal van Justitie Borghouts heeft op 2 juli 2001 niet gehoord dat OM-topman De Wijkerslooth tegen toenmalig minister Korthals iets heeft gezegd over de schikking. Daarmee pleit hij Korthals goeddeels vrij. Echte opheldering bleef echter ook vandaag weer uit.

Aan de commissie nu de taak om uit de beschikbare informatie toch de conclussies te trekken. Het rapport zal op 12 december verschijnen.

bron: Staatscourant, 27 september 2002; NRC, 28 september 2002