Kabinet-Biesheuvel II (1972-1973)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het tweede kabinet-Biesheuvel is de voortzetting van het eerste kabinet-Biesheuvel i, maar zonder DS'70. Het kabinet kan worden beschouwd als een overgangskabinet tot de verkiezingen in november 1972.

Het kabinet zelf beschouwt zich als een volwaardig kabinet, hoewel het een minderheidskabinet is. Door de lange duur van de formatie in 1973 neemt het kabinet verdergaande beslissingen dan gebruikelijk is voor een demissionair kabinet.

Het kabinet bestaat uit KVP, ARP, CHU en VVD. Minister-president Biesheuvel was afkomstig uit de ARP.

1.

Bijzonderheden

De voornaamste taken van het kabinet zijn het uitschrijven van vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen (in november 1972) en het opstellen van begroting 1973.

Het kabinet benoemt Ruppert i tot vice-president van de Raad van State als opvolger van Beel i.

Minister Udink (CHU) van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voert in 1972 de huurharmonisatie in.

2.

Samenstelling kabinet

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de samenstelling van het Kabinet-Biesheuvel II.

3.

Mutaties

In september 1972 treedt staatssecretaris van Defensie Van Es (ARP) af, omdat hij met minister De Koster van mening verschilt over de wijze waarop het ministerie moet worden georganiseerd. Van Es wil dat er afzonderlijke onderdelen blijven voor land- en luchtmacht en marine; De Koster wil een allesomvattende organisatie.

In januari 1973 wordt minister Lardinois als opvolger van Mansholt Europees Commissaris. Zijn post wordt verder overgenomen door minister Boersma.

4.

Formatie

Na de val van zijn kabinet krijgt Biesheuvel eerst van de Koningin de opdracht te onderzoeken of echt wel zakelijke redenen aan de crisis ten grondslag liggen. Immers, dagenlange marathonvergaderingen waren aan de crisis voorafgegaan. Hadden irrationele factoren als moeheid en irritatie dan niet de doorslag gegeven? Biesheuvel roept de ministerraad maar de breuk blijkt definitief.

Dan consulteert de Koningin pas de gebruikelijke adviseurs. Kamerontbinding en -verkiezingen lijken onontkoombaar. Biesheuvel wordt formateur van een kabinet die dit moet voorbereiden.

Door een plotselinge financiële meevaller is de breuk misschien toch niet definitief. Biesheuvel vraagt een adviseur te lijmen, maar dat mislukt. Dan besluit Biesheuvel met zijn ploeg zonder DS'70 als minderheidskabinet verder te gaan. De DS'70 staatssecretarissen worden niet vervangen. Udink, op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, neemt Verkeer en Waterstaat er bij en Van Veen wordt tevens belast met Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs.

5.

Kerngegevens zetelverdeling

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de zetels van het kabinet in Eerste en Tweede Kamer en voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer.

6.

Data en feiten formatie

datum wat wie tot en met dagen
28 april 1971 Tweede Kamer­verkiezingen      
9 augustus 1972 beëdiging nieuwe bewindslieden Koningin Juliana 28 november 1972 112
29 november 1972 kabinet demissionair   10 mei 1973 162
11 mei 1973 ontslag verleend Koningin Juliana    
 

Meer over