Dr. B.R. (Bernard) Bot

foto Dr. B.R. (Bernard) Bot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Bernard Bot
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ervaren diplomaat die in 2003 De Hoop Scheffer opvolgde als CDA-minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende II i. Zoon van Indisch ambtenaar, diplomaat en minister Theo Bot. Zat in zijn jonge jaren in een Japans concentratiekamp. Was werkzaam op diverse diplomatieke posten, laatstelijk als ambassadeur in Turkije, en werd in 1989 secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Daarna tot zijn pensionering vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Beschikte over een uitgebreid internationaal netwerk en had als minister veel gezag. Zette zich na de negatieve uitkomst van het referendum over de Europese Grondwet in voor herstel van de Nederlandse positie in de EU.

CDA
in de periode 1989-2007: minister, permanent vertegenwoordiger bij de EU, secretaris-generaal

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bernard Rudolf (Bernard)

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 21 november 1937

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • ambassadeur te Ankara, van 1986 tot 1 januari 1989
 • secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 januari 1989 tot 1 september 1992
 • Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (rang: buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur) te Brussel, van 1 oktober 1992 tot 1 januari 2003
 • partner consultancyfirma "Praaning & Meines" te Brussel, van 1 januari 2003 tot 1 oktober 2003
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 3 december 2003 tot 22 februari 2007 (benoemd bij K.B. van 30 september 2003, met ingang van de datum van zijn beëdiging)
 • partner consultancyfirma "Meines Holla & Partners" (voorheen "Praaning & Meines") te 's-Gravenhage, vanaf 1 maart 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vorige (2/16)
 • lid Raad van Commissarissen Deutsche Bank Nederland
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Finles" (Nederlands hedgefonds)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Was in 2006 samen met minister Kamp als eerste verantwoordelijk voor het besluit Nederlandse militairen in het kader van een V.N.-operatie uit te zenden naar de Afghaanse provincie Uruzgan
 • Bracht in 2006 samen met minister Brinkhorst een notitie uit over de voorzienings- en leveringszekerheid energie. In toenemende mate zal Nederland gas moeten gaan importeren voor distributie binnen West-Europa. In die nieuwe rol zal de importafhankelijkheid van gas spoedig gaan stijgen. Europees en bilateraal beleid zullen elkaar op het gebied van energievoorzieningszekerheid moeten aanvullen en versterken. Het uiteindelijke streven is een geconsolideerde Europese energiemarkt. (29.023)
 • Zette zich in 2006 in voor de terugkeer van twee kinderen die hun toevlucht tot Nederlandse ambassade in Damascus hadden gezocht na ontvoering door hun vader

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2004 samen met minister Kamp de wet tot stand tot goedkeuring van de op 26 maart 2003 te Brussel totstandgekomen protocollen bij het NAVO-verdrag inzake de toetreding van Bulgarije, Estland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije (28.871)
 • Bracht in 2004 samen met staatssecretaris Nicolaï de wet tot Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie tot stand. Het in 2003 ingediende wetsvoorstel was in de Tweede Kamer verdedigd door minister De Hoop Scheffer en staatssecretaris Nicolaï. (28.972)
 • Bracht in 2006 samen met staatssecretaris Nicolaï de wet tot Goedkeuring van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie tot stand (30.256)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1981 genoemd als mogelijke kandidaat voor het staatssecretariaat van Buitenlandse Zaken tijdens de samenstelling van het kabinet-Van Agt II. De functie ging naar Hans van den Broek.
 • Maakte na de CDA-verkiezingsnederlaag in 1994 deel uit van het zogeheten Strategisch Beraad, waarvan ook Jan-Peter Balkenende (destijds medewerker van het wetenschappelijk bureau) en Piet-Hein Donner (destijds voorzitter van de WRR) lid waren.

uit de privésfeer
 • Zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië
 • Toen hij na de oorlog in Nederland kwam, had hij nog geen lagereschoolopleiding gevolgd. Hij begon toen in de derde klas en werd 'bijgespijkerd' door zijn grootvader, die hoofdonderwijzer was.
 • Kreeg nadat hij weduwnaar was geworden een relatie met oud-minister Sybilla Dekker

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Hugo Camps, "'Van een ferm standpunt heb je heel lang profijt'. Ben Bot tien jaar 'onze man' in Brussel, vertrekt", Elsevier, 4 januari 2003
 • Syp Wynia, "Ben Bot in zwaar weer", Elsevier, 15 oktober 2005
 • M. Bokhorst, "'Eén pasje voor op de rest'", in: B. van der Zwan e.a. (red.), "In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw" (2008), 241
 • Roel Bekker, "Bernard Bot", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 89
 • NRC Handelsblad, 12 oktober 1988

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.