Dr. A. (Bram) Peper

foto Dr. A. (Bram) Peper
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Rotterdam
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PvdA-bestuurder die zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok i opgaf in verband met een declaratie-affaire. Wetenschapper (socioloog) en tijdens het kabinet-Den Uyl i politiek adviseur voor het welzijnsbeleid. Daarnaast als vicevoorzitter van de PvdA een belangrijk partijideoloog. Als burgemeester van Rotterdam (sinds 1982) werd hij bij een deel van de bevolking populair, maar maakte hij ook nogal wat (politieke) vijanden die vonden dat hij te weinig open bestuurde. Dat beeld leek bevestigd te worden in onderzoek naar zijn ruime declaratiegedrag. Werd later gerehabiliteerd, omdat bij het accountantsonderzoek fouten waren gemaakt. Creatieve denker en doener, die in persoonlijke relaties nog wel eens onhandig optrad.

PvdA
in de periode 1982-2000: minister, burgemeester van Rotterdam

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Abraham (Bram)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 13 februari 1940

overlijdensplaats en -datum
Capelle aan den IJssel, 20 augustus 2022

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • lector beleidssociologie, Nederlandse Economische Hogeschool (later Erasmus Universiteit) te Rotterdam, van 1 oktober 1971 tot 1 februari 1975
 • persoonlijk beleidsadviseur van minister H.W. van Doorn en van staatssecretaris W. Meijer, ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van 1 januari 1974 tot december 1977
 • buitengewoon hoogleraar sociaal-economisch beleid (sociale politiek en arbeidsverhoudingen), Erasmus Universiteit te Rotterdam, van 1 februari 1975 tot 1 september 1977
 • hoogleraar sociaal-economisch beleid (sociale politiek en arbeidsverhoudingen), Erasmus Universiteit te Rotterdam, van 1 september 1977 tot 16 maart 1982 (benoemd in mei 1977)
 • burgemeester van Rotterdam, van 16 maart 1982 tot 3 augustus 1998
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 3 augustus 1998 tot 13 maart 2000
 • deeltijd hoogleraar public management, Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1 mei 2002 tot juni 2004

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/18)

 • adviseur van Paul Somohardjo, leider van de Surinaamse Partjahah Luhurpartij, vanaf oktober 2009
 • lid Wetenschappelijke Raad van Advies "Montesquieu Instituut", van 2009 tot 1 juli 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/8)
 • Bracht in 1999 de Nota "Wijziging kiesstelsel" uit. Daarin werden zes alternatieven (o.a. een beperkt districtenstelsel en diverse varianten van een tweestemmenstelsel) gepresenteerd voor het bestaande kiesstelsel. (26.957)
 • Bracht in 2000 een notitie "Reflecties over de positie van de Eerste Kamer" uit. Daarin wordt onder meer ingegaan op een terugzendrecht voor de Eerste Kamer en op beperking van de rol van de Eerste Kamer bij Grondwetsherziening. (26.976)
 • Belangrijke benoemingen: Opstelten (vvd, burgemeester van Rotterdam), Nijpels (vvd, Commissaris van de koningin in Friesland), Postma (pvda, burgemeester van Leiden), Brouwer-Korf (pvda, burgemeester van Utrecht), Luteijn (vvd, wnd. Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland), Van Vliet-Kuiper (d66, burgemeester van Amersfoort)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 1999 de Wet subsidiëring politieke partijen (Stb. 257) tot stand. Door deze wet worden de subsidies verhoogd en wordt het aantal activiteiten dat gesubsidieerd kan worden, uitgebreid. Het voorstel was in 1997 ingediend door minister Dijkstal en sloot aan bij het advies van een commissie onder voorzitterschap van J.Th.J. van den Berg. Het wetsvoorstel was in 1998 ingediend door staatssecretaris Kohnstamm en minister Sorgdrager. (25.704)
 • Bracht in 1999 wetten tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl en van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk tot stand
 • Bracht in 1999 een wet tot stand tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens grens tussen de provincies Overijssel en Gelderland. Ten behoeve van toekomstige realisering van het bedrijventerrein Epse-Noord werd grondgebied van de gemeente Gorssel aan de gemeente Deventer overgedragen. (26.528)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/18)
 • Op 13 juni 2002 sprak het College van Beroep (CvB) voor het bedrijfsleven uit dat het door KPMG uitgevoerde accountantsonderzoek naar het declaratiegedrag een onvolledig en onjuiste rapportage had opgeleverd. Met name de conclusie dat uit het feit dat Peper niet had willen meewerken aan het onderzoek kon worden afgeleid dat het om onrechtmatige declaraties ging, had niet mogen worden getrokken. De onderzoekers van KMPG kregen een schriftelijke berisping.
 • In maart 2003 kwam het tot een schikking tussen hem en KPMG, waarbij een financiële regeling werd getroffen. Op basis van het vonnis van het CvB veroordeelde de president van de Rechtbank van Amsterdam in oktober 2002 KMPG tot een schadevergoeding van f. 374.000.
 • Op initiatief van burgemeester Opstelten kwam in 2008 tot een verzoening tot stand tussen hem en de gemeente. In het Rotterdamse stadhuis werd op 24 november 2008 een geschilderd portret van hem onthuld.

uit de privésfeer (3/9)
 • Zijn vader was actief in de illegaliteit in de verzetsgroep van Hannie Schaft.
 • Zijn ouders waren lid van de CPN, maar braken in de jaren vijftig met het communisme
 • Hij was 24 jaar toen zijn vader op 46-jarige leeftijd overleed

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • Arjan Visser, "'Ik heb grote vreugde als het een ander goed gaat'", Trouw, 10 april 2010 (rubriek 'Tien geboden')
 • H. van Osch, "Bram Peper. Man van contrasten" (2010)
 • Adri Vermaat, "Onhandige professor met bestuurlijke uitgaven", Trouw, 22 augustus 2022
 • Hans Nijenhuis, "Visionair die soms struikelde over praktijk van alledag. Bram Peper 1940-2022", Algemeen Dagblad, 22 augustus 2022
 • J.P. Pronk, "Fullprof Bram Peper (1940-2022), in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2023, 137-140
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.