Mr. H.J. Kruls

foto Mr. H.J. Kruls
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Officier die chef staf van het Militair Gezag was. Na een officiersopleiding en rechtenstudie gedetacheerd bij het ministerie van Defensie. Vergezelde in 1940 als adjudant zijn minister naar Londen en werd daar belast met de opbouw van het Militair Gezag dat na de bevrijding het dagelijks bestuur moest overnemen. Ondanks aanvankelijke bezwaren van de koningin werd hij als chef staf zelf belast met de leiding van het Militair Gezag. Goed organisator, maar ook autoritaire man die vaak niet al te diplomatiek optrad. Dat leidde tot de nodige conflicten. Na de oorlog chef van de Generale Staf en ook in die functie vaak in conflict met de minister. Een geschil over de visie op het toekomstige defensiebeleid leidde in 1951 tot zijn gedwongen vertrek.

in de periode 1944-1946: chef staf Militair Gezag

1.

Voornamen

Hendrik Johan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 1 augustus 1902

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 december 1975

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/19)

  • adviseur afdelingen Bedrijfsdirectie en Hoteldeelnemingen, KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), van 10 juni 1966 tot 1 juli 1971
  • adviseur directie KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), vanaf 1 juli 1971

officiersrangen (2/8)
  • luitenant-generaal, van 1 november 1945 tot 1 mei 1949
  • generaal, van 1 mei 1949 tot 1 september 1954 (eervol ontslag op verzoek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • publiceerde incidenteel in de "Neue Zürcher Zeitung", de "Schweizer Monatshefte" en "Foreign Affairs"
  • hoofdredacteur tijdschrift "NATO's Fifteen Nations", van 1954 tot 1975

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
  • Tussen hem en een deel van het kabinet bestond tussen oktober 1944 en februari 1945 een gespannen verhouding vanwege zijn in sommige ogen te geringe bereidheid om zich te voegen naar ministeriële instructies. Er werd door hen aangedrongen op zijn ontslag. Alleen de ministers Van Lidth de Jeude en Van Boeijen steunden hem voluit. Ook de koningin had vertrouwen in hem.
  • Het door hem geleide Militair Gezag kreeg vanwege de grote bureaucratie de bijnaam 'Circus Kruls', en ook wel 'Malle Gevallen'.
  • Droeg tijdens de inhuldigingsplechtigheid voor koningin Juliana het rijkszwaard

uit de privésfeer
Zijn tweede echtgenote was een nicht (oomzegger) van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Oorlog

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.