Voormalig VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg wordt de nieuwe president van de Rekenkamer

Monday, June 26 2023, 14:30

DEN HAAG (PDC i) - Voormalig VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg i zal per 1 september dit jaar aantreden als de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer. Hiertoe heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten. Hij volgt hiermee Arno Visser i op, een ander voormalig VVD-Kamerlid, die eerder dit jaar zijn ontslag indiende.

Duisenberg zou vooral gekozen zijn wegens zijn 'affiniteit met financiële/bedrijfseconomische vraagstukken' en zijn ervaring met onderzoek, openbaar bestuur en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Tijdens zijn periode als Kamerlid (2012-2017) onderscheidde hij zich vooral met zijn 'methode Duisenberg' voor betere parlementaire controle van de begroting en verantwoording van ministeries.

Deze werkzaamheden sluiten volgens het kabinet goed aan bij het werk van de Algemene Rekenkamer. Dit Hoge College van Staat heeft als taak het controleren van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid. Daarnaast bekijkt de Rekenkamer of de overheid haar beleid uitvoert zoals bedoeld en maakt het risicoanalyses.

Bron: NRC, Volkskrant