Nederland wil Europees verbod op PFAS: hoe werkt dat?

Wednesday, February 8 2023, 14:00

DEN HAAG (PDC i) - Nederland wil samen met Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen een EU verbod op PFAS i. Dit wordt gebruikt in het maken van allerlei producten zoals pannen, cosmetica of zonnepanelen. PFAS is schadelijk voor milieu en de gezondheid. Het punt is dat lidstaten geen wetgeving mogen voorstellen. Dat mag alleen i de Europese Commissie i. Hoe kunnen lidstaten er voor zorgen dat de Commissie in beweging komt?

Lidstaten willen wel vaker iets Europees regelen of regels aanpassen. In het geval van het verbod op PFAS hebben de landen het Europees agentschap voor chemicaliën i (ECHA) een voorstel toegestuurd en gevraagd nader onderzoek te doen. De verwachting is dat het dan via ECHA bij de Commissie terecht komt. Dit is een mogelijke route.

Een andere route is het zogenaamd 'non-paper'. Vorig jaar wilde Nederland de Europese begrotingsregels te sprake stellen. Daar beginnen landen wel vaker over, maar Nederland stelde samen met Spanje een 'non-paper' op. Dat moet discussie tussen de lidstaten in de Raad stimuleren, en uiteindelijk moet dit stuk terecht komen bij de Europese regeringsleiders. Wanneer zij de grote lijnen uitzetten moet de Commissie de praktische uitwerking gaan regelen. Nederland probeerde het vorige week weer, dit keer i met een non-paper over een strategie voor essentiële grondstoffen.

Ook het Europees Parlement i, dat samen met de lidstaten beslist over wetgeving, wil zaken geregeld zien die de Commissie niet oppakt. Het EP verzoekt de Commissie via moties regelmatig om beleid op te stellen over een onderwerp. Soms gaat dat vergezelt van een 'eigen initiatief rapport'. Dat is een uitgewerkt stuk dat de Commissie als blauwdruk zou kunnen gebruiken voor een voorstel. Voorbeeld hiervan is een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters i over een verantwoordingsplicht voor bedrijven; het EP wil dat bedrijven meer doen om milieu-eisen na te leven en voor goede arbeidsomstandigheden moeten zorgen. De Commissie heeft het voorstel nog niet overgenomen.

In hoeverre het Europees Parlement of een lidstaat succes heeft hangt uiteindelijk dus af van de Commissie. Nederland zal de Commissie of moeten verleiden om met het PFAS-dossier aan de slag te gaan omdat het een goed idee is, of genoeg politieke druk uitoefenen zodat de Commissie er niet omheen kan om met wetgeving te komen.

Bron: Het Financieele Dagblad, Europees Parlement