Rapport over misbruik van spionagesoftware door lidstaten (PEGA)

Tuesday, November 8 2022, 13:11

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag presenteerde Sophie In 't Veld i de belangrijkste bevindingen van het rapport over het gebruik van spionagesoftware door lidstaten. Als rapporteur van de Europees Parlementaire enquêtecommissie Pegasus i (PEGA), onderzocht de Nederlandse D66 i Europarlementariër i met name het misbruik van deze software. De uitkomsten van het onderzoek zijn zorgwekkend. Het rapport doelt voornamelijk op het aan de kaart stellen van dit probleem.

Het baart PEGA zorgen dat er geen overkoepelende regelgeving bestaat die er op toeziet dat de nationale verkiezingen, privacy en de handel van spionagesoftware, effectief worden beschermt tegen spionage. Nationale overheden, waaronder Griekenland, Hongarije en Polen, blijken de software geregeld onder illegale voorwaarden in te zetten tegen hun burgers. De reeks aan afluisterschandalen waren voor het Parlement i reden om de spionagesoftware te onderzoeken.

Een Europese response is volgens het rapport van groot belang. Want ook Europese instellingen en bewindslieden bleken doelwit van het 'spyware' schandalen. De Commissie i is in het verleden onvoldoende betrokken geweest bij het reguleren en controleren van spionagesoftware van lidstaten. Bovendien stelt het rapport dat misbruik van spionagesoftware democratische instellingen ondermijnt en ten koste gaat van de geloofwaardigheid van overheden.

Bron: Europees Parlement