Succesje voor Europarlementariër Chahim (PvdA) met wetsvoorstel over een CO2-grensheffing

Wednesday, May 18 2022, 12:29

DEN HAAG (PDC i) - De eerste wetgevende stap in het Europees Parlement i in voorstel over een grensheffing op CO2-emissies is genomen. De milieucommissie van het EP stemde in met het voorstel en alle voorgestelde aanpassingen. Dat is een succes voor de Nederlander Mohammed Chahim i, die rapporteur i is op dit dossier. Chahim is namens het Europees Parlement verantwoordelijk voor het afhandelen van dit dossier.

Wat is het?

Het koolstofcorrectiemechanisme, beter bekend onder het Engelse acronym CBAM, moet ervoor zorgen dat ook in internationale handel wordt betaald voor de uitstoot van CO2 die nodig was voor het maken van producten. Nu is het zo dat bedrijven in de Europese Unie via het emissiehandelssysteem i (ETS) jaarlijks moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Veel landen buiten de Unie doen daar niet aan, en hoeven dat niet in de prijs van hun producten te verwerken.

Dat is oneerlijke concurrentie volgens de Europese Commissie i. Daarom kwam zij met het voorstel om die milieuheffing ook voor producten buiten de EU in te voeren.

Hoe nu verder?

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan het hele Europese Parlement, in een plenaire vergadering. Het voorstel kan daar nog een keer gewijzigd worden voor het EP voor of tegen stemt. Als het EP erover uit is gaat het voorstel naar de Raad van Ministers. Daar moeten de lidstaten er eerst onderling uitkomen, en dan kijken of hun positie aansluit op die van het Europees Parlement.

Zijn ze het eens kan het voorstel snel wet worden. Zijn ze het niet eens dan gaan de Raad en het EP onderhandelen. Chahim zal dan namens het EP die onderhandelingen voeren.

Bron: Europees Parlement, Twitter