Rapporteur Agnes Jongerius presenteert rapport over richtlijn minimumloon in Europa

Thursday, April 22 2021, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - Vanmiddag presenteert de Nederlandse Europarlementariër Agnes Jongerius i (PvdA, S&D) samen met de Duitse Dennis Radtke i (EVP) het conceptrapport over het voorstel van de Europese Commissie i voor een richtlijn betreffende toereikende minimumlonen in de EU. Jongerius en Radtke zijn namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken i rapporteurs voor dit onderwerp.

Eind oktober vorig jaar heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een richtlijn toereikende minimumlonen in de EU om ervoor te zorgen dat werknemers in de EU beter beschermd worden, ongeacht waar ze werken in de Europese Unie. Dit voorstel is onderdeel van een van de speerpunten van het programma van Commissie-Von der Leyen i: het versterken van de sociale markteconomie.

Jongerius en Radtke hebben nu een aantal aanpassingen voorgesteld in de richtlijn van de Commissie. De belangrijkste hiervan betreft de dekkingsgraad van collectieve onderhandelingen in de lidstaten. Waar de Commissie met haar voorstel streeft naar een dekkingsgraad van 70%, willen Jongerius en Radtke dit verhogen naar 90%. Ook beschouwen ze productiviteit niet als een mogelijk criterium voor een minimumloon. Mogelijke verhoging van de productiviteit hangt volgens de rapporteurs niet af van de werknemers, maar van de investeringen van de werkgever. Jongerius en Radkte benadrukken hierbij dat de minimumlonen ook echt voor iedereen gelijkwaardig moet gelden.

Het voorstel van de Commissie werd eerder niet door alle lidstaten positief ontvangen. Verschillende landen vinden dat de Commissie zich hiermee te veel wil bemoeien met nationale zaken en zien de voorgestelde richtlijn als een aantasting van nationale bevoegdheden. Ook de Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers i uit zich kritisch over het voorstel. Hij veronderstelt dat Brussel niet de plek is om minimumlonen te regelen. Ook twijfelt hij of dit voorstel echt zou leiden tot de gewenste sociaaleconomische convergentie in de EU.

Het vandaag gepresenteerde conceptrapport staat nu open voor amendementen van andere leden van de commissie en zal na goedkeuring dienen als uitgangspunt van het Europees Parlement i bij de onderhandelingen met de Raad i over de richtlijn. Verwacht wordt dat het Europees Parlement in september gaat stemmen over het voorstel.

Bron: Europees Parlement