Eerste kamer steunt invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Tuesday, March 16 2021, 14:36

DEN HAAG (PDC i) -De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van Minister Grapperhaus voor de invoering van een Europees Openbaar Ministerie i (EOM). Het wetsvoorstel kreeg steun van de fracties van de VVD i, CDA i, Groenlinks i, PvdA i, OSF i, D66 i en Christenunie i.

Het wetsvoorstel regelt hoe de instelling van het EOM moet worden uitgevoerd in lijn met de Nederlandse regelgeving. Het EOM is bevoegd om strafbare feiten die de Europese Unie i financieel schaden te vervolgen bij nationale rechters. Het gaat voornamelijk om fraude met EU-subsidies, invoerrechten en omzetbelasting.

De motie van PVV-Eerste Kamerlid Van i Hattem (PVV i) om een exitstrategie op te nemen zodat Nederland uit het Europees Openbaar Ministerie kan treden is verworpen. De motie kreeg steun van PVV, SP i, Fractie-Nanninga i, SGP i, FvD i, 50PLUS i, PvdD i en Fractie-Otten i.

Bron: Eerste Kamer