Weg met de loonkloof! (En snel een beetje.)

Source: K. (Kim) van Sparrentak i, published on Monday, February 3 2020.

Er is nog steeds een loonkloof in Europa. In Europa verdienen vrouwen 16 procent minder dan vrouwen in vergelijkbare functies. En ondanks wetten, regels en vrijwillige afspraken verandert er bijna niks. Het Europees Parlement vindt het tijd voor actie.

Onze belangrijke voorstellen:

  • We willen bindende maatregelen. Daarmee pakken we de werkgevers aan die de loonkloof niet dichten (en die dus discrimineren op basis van gender).
  • We vragen om beter onderzoek en het verzamelen van gegevens over de loonkloof
  • Loontransparantie

Vooral over de loontransparantie gaan de wildste verhalen de ronde. Van iedereen zou duidelijk worden hoeveel ze precies verdienen. Een soort black mirror-achtige toestanden, waarbij je loon boven je hoofd geprojecteerd kan worden. Dat is natuurlijk onzin, want dat gaat recht tegen alle privacy-afspraken in. In eerste instantie zullen enkel loongegevens van grote bedrijven samengevat per loonschaal gepubliceerd worden. Daarbij staat privacy altijd boven de transparantie, dus in het geval op een bepaalde afdeling maar één man of vrouw werkt, hoeft dit niet gepubliceerd te worden.

Is dit een verstrekkende maatregel? Best wel. Ook ik zou het liever niet zo zien. Maar als er niks gebeurt, dan is het tijd voor radicalere actie. Sommigen doen de genderloonkloof af als gelijkheidshysterie. Ik heb echter geen zin om nog een eeuw te wachten totdat we in de buurt van gendergelijkheid komen. Daarom ben ik blij met het signaal dat het Europees Parlement afgeeft: Weg met de loonkloof! En snel een beetje.