Benoeming burgemeester en commissaris van de Koning definitief uit de Grondwet

Tuesday, November 20 2018, 14:20

DEN HAAG (PDC i) - De benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning gaat uit de Grondwet. Het voorstel daartoe om artikel 131 uit de Grondwet i te schrappen, is aangenomen. De Eerste Kamer ging in tweede lezing akkoord: 57 leden stemden voor het voorstel, waarmee de benodigde tweederde meerderheid is behaald.

Het voorstel was al sinds 2013 onderhanden. Toenmalig D66-Kamerlid Gerard Schouw i loodste het voorstel door de Tweede Kamer. In tweede lezing ging de Tweede Kamer 23 januari 2018 akkoord, waarbij het voorstel inmiddels was overgenomen door Rob Jetten i. D66 hoopt met deze grondwetswijziging de weg vrij te maken voor de gekozen burgemeester, hoewel een wetsvoorstel daarvoor nog niet klaarligt.

Een eerdere poging om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen, strandde in 2005. De Eerste Kamer verwierp toen het voorstel in de 'Avond van Van Thijn', de zogenoemde Paascrisis. i

Bron: Eerste Kamer