Romanian presidency of the EU (Romanian presidency)

Source: Europa Nu.
EU and Romanian flags
Bron: European Commission

Van 1 januari tot en met 30 juni 2019 vervulde Roemenië i het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Roemenië volgde hiermee Oostenrijk i op. Roemenië was voor het eerst voorzitter van de Raad; het land is in 2007 lid geworden van de Europese Unie.

De prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka i, die Roemenië samen met Finland en Kroatië vormt. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Verder kreeg Roemenië tijdens het voorzitterschap op Europees niveau onder andere te maken met het proces van uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit i) en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

1.

Prioriteiten Roemeens voorzitterschap

De prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap waren:

 • 1. 
  Convergentie (het verminderen van verschillen tussen Europese regio's)

  (Meer over het regionaal beleid)

 • 2. 
  Een veiliger Europa

  (Meer over de veiligheidsunie i)

 • 3. 
  Europa, een sterkere wereldspeler

  (Meer over Europa in de wereld i)

 • 4. 
  Een Europa van gemeenschappelijke waarden

  (Meer over gelijke rechten i en het bestrijden van fake news)

2.

Meer informatie