Europese Veiligheidsunie

Source: Europa Nu.
Paspoortcontrole
Bron: Frontex

De Europese veiligheidsunie richt zich voornamelijk op het instellen van actieplannen om terrorisme en veiligheidsdreiging tegen te gaan. De plannen zijn samengesteld in het beleidsprogramma 'naar een open en veilig Europa' van de Commissie. Dit is een meerjarenprogramma waarin een doeltreffende veiligheidsunie moet worden bewerkstelligt.

De belangrijkste doelstellingen in het meerjarenprogramma voor de Europese veiligheidsunie zijn:

  • Het creëren van een gemeenschappelijk en effectief migratie- en mobiliteitsbeleid;
  • De voltooiing van het Schengengebied en de voltooiing van het gemeenschappelijke visumbeleid;
  • Nauwere samenwerking met oostelijke en zuidelijke buurlanden;
  • Bestrijding van terrorisme;
  • Verhoging van het veiligheidsniveau voor burgers en ondernemers in de cyberruimte;
  • Controle op rechtssystemen.

1.

Meer informatie