Fractie

Een groep Tweede Kamerleden i of Eerste Kamerleden i die deel uitmaakt van dezelfde politieke partij, noemen we een fractie. Een fractie coördineert de activiteiten van zo'n groep politici en tijdens de wekelijkse fractievergadering bepalen de leden gezamenlijk standpunten over onderwerpen die in hun Kamer worden behandeld. In een fractie die uit meer dan één lid bestaat, worden de taken (beleidsterreinen) onderling verdeeld.

Tweede Kamerfracties hebben personeel in dienst, zoals voorlichters en beleidsmedewerkers. Bij Eerste Kamerfracties is dit in mindere mate het geval.

1.

Tweede Kamerfractie

Een Tweede Kamerfractie is een organisatie van Tweede Kamerleden i die deel uitmaken van dezelfde politieke partij i en die zowel op hoofdlijnen als bij deelonderwerpen in de Tweede Kamer i standpunten bepaalt. Daarnaast worden in een fractie onderling de werkzaamheden verdeeld. Een fractie staat onder leiding van een fractievoorzitter i. Tweede Kamerfracties hebben personeel in dienst, zoals voorlichters en beleidsmedewerkers.

2.

Eerste Kamerfractie

Een organisatie van Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij i en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. De fractievoorzitter i geeft leiding aan een fractie en treedt als woordvoerder op bij belangrijke debatten. De Eerste Kamerfracties kennen geen fractiecommissies.

3.

Europees Parlement

Ook het Europees Parlement kent fracties. Hierin werken politici uit verschillende lidstaten met een vergelijkbare politieke overtuiging samen.