Fractievoorzitter Eerste Kamer

De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie i in de Eerste Kamer i. Hij/zij zit de fractievergaderingen voor en treedt op als woordvoerder bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting en bij belangrijke debatten.

In de Eerste Kamer is een fractievoorzitter tevens lid van het College van fractievoorzitters i dat de werkzaamheden van de Eerste Kamer regelt.

Bij regeringspartijen is de Eerste Kamerfractievoorzitter vaak betrokken bij politiek overleg in de top van de partij.

1.

Huidige fractievoorzitters

2.

Fractie

Een organisatie van Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij i en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie en treedt als woordvoerder op bij belangrijke debatten. De Eerste Kamerfracties kennen geen fractiecommissies.

 

Meer over