Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKenW)

Source: Parlement.com.

Dit ministerie werd in 1918 door het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I i ingesteld. Het kreeg de zorg voor het gehele onderwijs, voor het wetenschapsbeleid en voor cultuur (inclusief archieven en monumenten). Daartoe behoorde na 1946 ook de zorg voor de omroep (radio en televisie) en pers alsmede voor culturele vorming, jeugdwerk, natuurbescherming en sport, lichamelijke opvoeding en recreatie.

Tot 1918 vielen onderwijs, kunsten en wetenschappen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 1965 werd, vanwege de omvang van de taken, de verantwoordelijkheid voor de cultuur, inclusief media, sport en jeugdwerk, overgeheveld naar het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i (CRM). De naam werd toen 'Onderwijs en Wetenschappen i'.

 

Meer over