Staatssecretarissen Europese Zaken Knapen en Chastel (BE) bespreken nauwere samenwerking EU-agenda

Source: Ministry of Foreign Affairs (BZ) i, published on Tuesday, February 1 2011.

Staatssecretaris Knapen i van Europese Zaken heeft vandaag aangedrongen op Belgische steun voor de Europese agenda van het Kabinet. Met zijn Brusselse collega Olivier Chastel sprak hij over hoe België en Nederland nauwer kunnen samenwerken op belangrijke Europese dossiers. Voor Nederland zijn asiel en migratie, Schengen i-toetreding, de netto-betalerspositie van Nederland en EU i-uitbreiding de belangrijkste Europese prioriteiten.

Knapen en Chastel willen ook in Benelux i-verband samenwerken, om zo meer te bereiken in de onderhandelingen met de 27 EU-lidstaten. ‘Door samen op te trekken staan we sterker in het behartigen van onze belangen,’ aldus Knapen. Nederland is momenteel voorzitter van de Benelux.

De staatssecretarissen, die internationaal de titel minister voor Europese Zaken dragen, hadden een constructief gesprek over een breed scala aan onderwerpen die op de Europese agenda staan. Knapen sprak zijn dank uit voor de inzet die de Belgen getoond hebben ten tijde van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010. Ze spraken ook over de Europese Raad van aanstaande vrijdag en over de politieke situatie in België.