Staat van de Europese Unie

Source: Europa Nu.
Vlag Europese Unie, Staat van de Europese Unie
Bron: © European Union, 2017

De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk waarin het kabinet i vanuit een Nederlands perspectief terugkijkt op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het afgelopen jaar én waarin het kabinet een visie presenteert op de Europese Unie en de Europese agenda van het komende jaar.

De Staat van de Europese Unie wordt in principe in februari gepubliceerd en vervolgens behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

1.

Staat van de Europese Unie 2023

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra heeft op 13 februari 2023 de Tweede Kamer de Staat van de Unie 2023 aangeboden. In dit jaarlijkse rapport neemt het kabinet positie in ten aanzien van ontwikkelingen wat betreft de zes prioriteiten van de Commissie Von der Leyen: de Europese Green Deal, de digitale toekomst van de Europese Unie, een economie die werkt voor de mensen, een sterkere positie voor Europa in de wereld, de bevordering van de Europese levenswijze en een nieuwe impuls voor de Europese democratie.

2.

Overzicht 2015-2022

3.

Staat van de Unie vóór 2012

Vóór 2012 verscheen de Staat van de Unie in de regel op Prinsjesdag. Het stuk was indertijd vooral een terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het jaar daarvoor.

4.

State of the Union

De Staat van de Europese Unie moet niet worden verward met de 'State of the Union', soms ook aangeduid als de 'State of the European Union'. Dat is de jaarlijkse terugblik op de ontwikkelingen in de EU en de uiteenzetting van de nieuwe plannen van de Europese Commissie i door de Commissievoorzitter i.

5.

Meer informatie