Stemwijze Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Het Europees Parlement i stemt over voorstellen van de Europese Commissie i of de lidstaten i. Afhankelijk van het onderwerp neemt het Europees Parlement op een bepaalde wijze besluiten. In de Europese verdragen staat precies beschreven hoe er op welk onderwerp gestemd wordt.

De mogelijke stemwijzen in het Europees Parlement zijn:

De wijze waarop er door het Europees Parlement besluiten genomen worden kan alleen door een wijziging in de Europese verdragen i worden aangepast.

Geen stemplicht

Europarlementariërs zijn niet verplicht om een stem uit te brengen, ook niet wanneer ze in de vergaderzaal aanwezig zijn.