Kiesdeler

Source: Parlement.com.

De kiesdeler is het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij een verkiezing gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler is nodig om na de verkiezingen de zetelverdeling i in de Tweede Kamer i, de Eerste Kamer i, provinciale staten i, gemeenteraad i of het Europees Parlement i te kunnen bepalen.

Voorbeeld

De Tweede Kamer heeft 150 zetels. Stel er worden bij de Tweede Kamerverkiezingen i 10 miljoen stemmen uitgebracht dan is de kiesdeler (10.000.000 / 150 =) 66.666 stemmen.

 

Meer over