Geen mandaat Tweede Kamer bij Europees beleid

Friday, February 8 2008, 14:00

Den Haag (PDC) - Het is grondwettelijk niet mogelijk om de Tweede Kamer het recht te geven ministers met een parlementair mandaat naar Brusselse onderhandelingen te sturen. Dat concludeert de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken i in een brief aan het Presidium van de Tweede Kamer. 

Vorig jaar nam de Kamer een motie aan van het VVD-Kamerlid Han ten Broeke i, waarin werd gevraagd om grotere betrokkenheid van het parlement bij de Europese besluitvorming. Hierbij werd voorgesteld om met mandaatgeving te gaan werken.

Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Kamer heeft uitgezocht wat de mogelijkheden tot maandaatgeving zijn. Volgens het Bureau past een mandaat niet binnen het Nederlandse staatsrechtelijk bestel. Bovendien is mandaatgeving geen garantie voor grotere parlementaire betrokkenheid, zo blijkt uit ervaringen in andere landen.

Op dit moment kan de Nederlandse regering niet instemmen met Europese justitievoorstellen, voordat het parlement daarmee akkoord is gegaan. Het bureau stelt voor om ook op andere beleidsterreinen zo'n bindend parlementair voorbehoud in te voeren. Deze optie zou de Kamer moeten vastleggen bij de behandeling van het Verdrag van Lissabon i. Het Presidium is het met de voorstellen eens.

Bron: Staatscourant, 6 februari 2008