Geheime stemming Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Het Europees Parlement i gebruikt geheim stemmen in principe alleen voor benoemingen (met uitzondering van de benoeming van de Europese Commissie, waar hoofdelijk gestemd i wordt).

Een geheime stemming is ook mogelijk wanneer één-vijfde van de leden een verzoek daartoe steunt. In de notulen worden wel de namen opgenomen van alle leden die hebben deelgenomen aan de stemming.

Europarlementariërs vullen een stembiljet in en stoppen dat in een stembus. De stemmen worden geteld door twee tot acht leden die per loting zijn gekozen. Bij een verkiezing voor een kandidaat zijn de kandidaten uitgesloten om stemmen te tellen.

Meer informatie