Roll-call vote

Source: Europa Nu.

Het Europees Parlement i gebruikt de hoofdelijke stemming alleen bij enkele politiek heel belangrijke besluiten. Bij een hoofdelijke stemming moet ieder lid van het Europees Parlement publiekelijk een stem voor of tegen uitbrengen, of zich van stemming onthouden.

Hoofdelijke stemming wordt altijd toegepast in de volgende situaties:

Daarnaast kan een fractie of een groep van veertig of meer leden verzoeken om hoofdelijk te stemmen. Aan een dergelijk verzoek ligt vrijwel altijd een politiek motief ten grondslag; de verzoekende partij wil dat alle leden hun stemgedrag publiek bekend maken, en dat zij daarmee op hun stem aangesproken kunnen worden. Een fractie mag zo'n verzoek maximaal honderd keer per vergaderperiode doen.

De hoofdelijk stemming wordt in principe elektronisch uitgevoerd, en anders spreekt ieder lid luid en duidelijk 'vóór', 'tegen' of 'onthouding' uit. de uitslag van de stemming wordt met naam in de notulen opgenomen.

Hoofdelijk stemmen wordt ook gebruikt als het elektronische systeem niet werkt.

Meer informatie