Elektronisch stemmen Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Het Europees Parlement i gebruikt de elektronische stemming als er over gehele tekst van wetgevende voorstellen wordt gestemd, zogeheten eindstemmingen, of als de uitslag van stemmen bij handopsteken i geen duidelijk resultaat oplevert.

De uitslag van een elektronische stemming wordt op een scherm in de zaal van het EP weergegeven. Elektronisch stemmen is anoniem, alleen het aantal onthouden stemmen en stemmen voor en tegen wordt bekend gemaakt. Geheime stemmingen i kunnen derhalve ook elektronisch worden afgehandeld. Dankzij de registratie van het aantal stemmen is snel duidelijk of aan een absolute meerderheid i wordt voldaan, wat bij sommige besluiten vereist is.

Ieder lid van het Europees Parlement heeft een chipkaart waarmee ze op iedere steminstallatie of terminal in de plenaire zaal hun stem kunnen uitbrengen.

Meer informatie