Tweede Kamercommissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven (GELO)

Deze Tweede Kamercommissie i onderzoekt de geloofsbrieven i van nieuwbenoemde leden van de Tweede Kamer i en van de Nederlandse leden van het Europees Parlement i.

Geloofsbrieven zijn stukken waaruit moet blijken dat iemand kan worden toegelaten als lid. Dit omvat de benoeming op grond van de verkiezingsuitslag en de mededeling dat de benoeming wordt aanvaard.

De voorzitter brengt in de plenaire vergadering i verslag uit van de bevindingen van de commissie en adviseert over het wel of niet toelaten van een lid. Hiervoor doet de commissie onderzoek naar de juistheid van de door de Kiesraad i vastgestelde verkiezingsuitslag. Ook onderzoekt de commissie of de betrokkene de vereiste leeftijd heeft bereikt, de Nederlandse nationaliteit bezit en of hij/zij niet uit het kiesrecht is ontzet.

De voorzitter van de commissie brengt ook verslag uit over het verloop van de verkiezingen, eveneens in de Tweede Kamer. Het gaat daarbij om de vraag of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en of er praktische zaken voor verbetering vatbaar zijn. Daarbij kan worden gedacht aan de toegankelijkheid van stemlokalen en de inrichting daarvan.

Ondervoorzitter is U. (Ulysse) Ellian. Griffier is dhr. Y. Kling.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

1999-06-21 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)  

2.

Dossiers (overige)

2000-10-13 27458 - Snellere installatie Tweede Kamer