Directoraat-Generaal Presidium [PRES]

Source: Europa Nu.

Het directoraat-generaal Presidium staat centraal bij het functioneren van het Europees Parlement i en is onder meer belast met de organisatie en de follow-up van de plenaire vergaderingen i.

Belangrijkste taken:

  • werkzaamheden in verband met de politieke activiteiten van het Parlement, zoals de organisatie en de follow-up van de plenaire vergaderingen, de ontvangst en doorverwijzing van wetgevingsvoorstellen en andere documenten, de werkzaamheden van de leden, de indiening van voorstellen, de plenaire vergaderingen en de administratie van de leden
  • de leden bijstaan bij het opstellen van wetteksten en amendementen en de juridisch-taalkundige afwerking van besluiten
  • interparlementaire samenwerking, COSAC i, IPEX i, ECPRD en bilaterale betrekkingen met de nationale parlementen
  • andere essentiële aspecten van het beheer van een grote organisatie