Accijns

Source: Europa Nu.

Dit is een belasting die door nationale overheden wordt geheven over de verkoop van bepaalde goederen, zoals alcoholhoudende (gedistilleerde) dranken en overige dranken met meer dan 1,2 procent alcohol, tabaksproducten, benzine en andere minerale oliën zoals diesel, huisbrandolie en LPG.

Een essentieel kenmerk is dat accijnzen geheven worden over de hoeveelheid van de producten en niet over de waarde ervan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de BTW i. Accijnzen zijn verwerkt in de prijs die de consument voor de eerder genoemde producten betaalt. Deze belastingen worden door fabrikanten, handelaars en ook door importeurs van accijnsgoederen afgedragen aan de Belastingdienst.

Eén van de voornaamste doelen van de heffing van accijnzen is het gebruik van bepaalde goederen te ontmoedigen met het oog op de volksgezondheid. Een tweede doel is het genereren van inkomsten voor de staat. In enkele EU-lidstaten i worden hoge accijnzen geheven als onderdeel van het algemene beleid ter ontmoediging van roken en drinken. Anderzijds zijn wijn en tabak in sommige lidstaten belangrijke landbouwproducten.

1.

Meer informatie