Europese Gemeenschappen

Source: Europa Nu.

Vanaf 1967 vormden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) i, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) i en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) i samen de Europese Gemeenschappen (EG).

De Europese Gemeenschappen maakten gebruik van dezelfde instellingen, zoals de Europese Commissie i, Raad van ministers i, Europees Parlement i en Europees Hof van Justitie i.

Vanaf 1993 ging de EEG de Europese Gemeenschap heten. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht i in 1993 vormden de Europese Gemeenschappen de eerste pijler van de Europese Unie. Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon i in 2009 verviel de indeling in pijlers van de EU en werden de Gemeenschappen opgenomen in het geheel van de Europese Unie.

Na 2002 hield de EGKS op te bestaan, omdat het verdrag slechts voor vijftig jaar gold en in 1952 werd opgericht. De bevoegdheden van de EGKS werd door het Verdag van Nice overgeheveld naar de Europese Gemeenschap.

Momenteel is het enige overgebleven onderdeel van de Europese Gemeenschappen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie i, EURATOM. De organisatie staat los van de Europese Unie, en is dus ook niet verweven in de Europese verdragen i. Beide hebben wel dezelfde lidstaten en delen dezelfde instellingen. Bovendien valt EURATOM onder de eurocommissaris die belast is met energiezaken.