G. (Geert) Wilders

foto G. (Geert) Wilders
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. In 2023 was hij voor de zesde keer lijsttrekker. De heer Wilders was medewerker van de afdeling Verdragen bij de Ziekenfondsraad, wetstechnisch medewerker van de Sociale Verzekeringsraad en beleidsmedewerker en speechschrijver van de VVD-Tweede Kamerfractie. In 2010 zat hij enige tijd in de gemeenteraad van Den Haag.

VVD, groep-Wilders (ex-VVD), PVV
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Geert (Geert)

Place and date of birth
Venlo, 6 September 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1989 until 2 September 2004
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), from 22 February 2006

National political party
groep-Wilders (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 September 2004 until 22 November 2006

3.

Main functions and occupations

 • medewerker afdeling Verdragen, Ziekenfondsraad, from 1984 until 1986
 • wetstechnisch medewerker, SVR (Sociale Verzekeringsraad), from 1986 until 1988
 • beleidsmedewerker sociale zaken en sociaal-economisch beleid en speechschrijver, VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from September 1990 until August 1998
 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 1 October 1997 until April 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 July 2002
 • fractievoorzitter Groep-Wilders, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 September 2004 until 23 November 2006
 • fractievoorzitter PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 11 March 2010 until 1 July 2010

4.

Party political functions

Summary
 • politiek leider PVV, from 22 February 2006
 • lid bestuur Stichting PVV/Groep-Wilders, from 24 November 2004 (enige bestuurslid)
 • lid bestuur Vereniging PVV/Groep-Wilders, from 30 March 2005 (enige (bestuurs)lid)
 • voorzitter Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PVV/Groep-Wilders, from 15 January 2006
 • lid PVV-kandidaatstellingscommissie Eerste Kamer, from July 2014

Previous
 • lid bestuur Kappeyne van de Coppello Stichting, around January 2000

Leading candidate on list
 • lijsttrekker PVV/Groep-Wilders, Tweede Kamerverkiezingen 2006, from 20 September 2006 until 22 November 2006
 • lijsttrekker PVV, Tweede Kamerverkiezingen 2010, until 9 June 2010
 • lijsttrekker PVV, Tweede Kamerverkiezingen 2012, until 12 September 2012
 • lijsttrekker PVV, Tweede Kamerverkiezingen 2017, from 1 February 2017 until 15 March 2017
 • lijsttrekker PVV, Tweede Kamerverkiezingen 2021, from 15 January 2021 until 17 March 2021

5.

Other positions

Previous
 • lid Comité democratie en mensenrechten Iran, from 1998 until 2002
 • eigenaar en enig aandeelhouder "OnLiberty" B.V., from February 2010

Derived functions
 • lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, from November 2002 until November 2004
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 2006 until 17 June 2010
 • lid Raadgevende Assemblée van de Raad van Europa, from 20 November 2020
 • fungerdend voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 April 2021 until February 2022
 • lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, from December 2022
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from January 2024
 • lid Parlementaire Assemblée van de Unie voor de Mediterrane Regio, from 30 January 2024

6.

Education

Primary education
 • Chr. lagere school te Venlo

Secondary education
 • m.a.v.o., te Venlo
 • h.a.v.o., R.K. "Sint Thomas College" te Venlo

Academic education
 • rechtsgeleerdheid (deelcertificaten), Open Universiteit

alternative forms of education
 • opleiding SOSV (Stichting Opleiding Sociale Verzekeringen) te Amsterdam
 • topkadertraining 1992

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was als VVD-Tweede Kamerlid woordvoerder sociale zaken en zorg, alsmede buitenlandse zaken. Voerde in 2003 ook het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet terroristische misdrijven.
 • Een door hem ingediende (en aangenomen) motie leidde in april 2003 tot het besluit een parlementair onderzoek in te stellen naar zorguitgaven
 • Diende in 2004 samen met Joost Eerdmans (LPF) een initiatiefwetsvoorstel in om civielrechtelijk optreden tegen organisaties die bij plannen tot verstoring van de openbare orde misbruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap (29.757)
 • Diende in 2004 een motie van wantrouwen in tegen minister Remkes vanwege het door de AIVD niet intensief in het oog houden van de verdachte van de moord op Theo van Gogh. Stemde als enige vóór die motie.
 • Diende in 2005 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet na afwijzing in een referendum van het Europees grondwettelijk verdrag. Stemde als enige vóór die motie.
 • Diende in 2005 een initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over toetreding van Turkije tot de Europese Unie (30.309)
 • Diende in 2006 een motie van wantrouwen in tegen minister Donner vanwege diens uitspraken over de sharia. Stemde als enige vóór die motie.
 • Interpelleerde op 19 oktober 2006 de ministers Verdonk en Hirsch Ballin over de uitvoering van een motie over het burkaverbod
 • Was in 2007 enkele keren fungerend Tweede Kamervoorzitter
 • Diende in 2007 een motie van wantrouwen op tegen de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb vanwege hun dubbele nationaliteit. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Diende in 2007 samen met zijn fractiegenoot Sietse Fritsma een initiatiefwetsvoorstel over een verbod op het dragen van boerka's of nikaabs in openbare ruimte (31.108)
 • Diende in 2007 een motie van wantrouwen in tegen minister Vogelaar vanwege een uitspraak over de toekomstige plaats van de islam in de samenleving. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Interpelleerde op 28 november 2007 de ministers Ter Horst en Verhagen over uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Taliban (31.292)
 • Diende in 2008 moties van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege de gang van zaken rond de internetfilm Fitna en vanwege het voorgenomen financieel-economisch beleid. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die moties.
 • Interpelleerde op 18 februari 2009 minister Verhagen en minister-president Balkenende over het feit dat hij niet werd toegelaten tot het Verenigd Koninkrijk. Diende namens zijn fractie een motie van wantrouwen in tegen beide ministers, die alleen steun van zijn fractie kreeg. (31.864)
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege het voorgenomen financieel-economisch beleid. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Diende in september 2013 voor het begin van de algemene politieke beschouwingen een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie kreeg steun van PVV en SP.
 • Diende in 2014 samen met Martin Bosma een initiatiefwetsvoorstel in over het stellen van regels over het uiterlijk van Zwarte Piet. De verdediging van het voorstel werd in 2016 overgenomen door Machiel de Graaf. (34.078)
 • In augustus 2015 onderbrak de Tweede Kamer op zijn initiatief het reces, omdat hij een motie van wantrouwen wilde indienen naar aanleiding van de Nederlandse instemming met een derde steunpakket voor Griekenland. De motie kreeg steun van PVV en de Groep-Bontes/Van Klaveren.
 • Diende in 2016 in een debat over terrorismebestrijding een motie van wantrouwen in tegen minister Van der Steur. De motie kreeg steun van PVV, SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Groep-Bontes/Van Klaveren en Groep-Kuzu/Öztürk.
 • Diende in 2016 samen met Martin Bosma een initiatiefwetsvoorstel in over intrekking van de goedkeuringswet associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (34.499)
 • Vroeg in 2016 om vervolging van premier Rutte wegens een ambtsmisdrijf, omdat niet direct gevolg werd gegeven aan de uitkomst van het raadgevend referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. In de Tweede Kamer gaven alleen PVV, Groep-Bontes/Van Klaveren en 50PLUS daar steun aan.
 • Diende in 2017 samen met zijn fractiegenoten Machiel de Graaf en Sietse Fritsma een initiatiefwetsvoorstel in over administratieve detentie in het belang van de nationale veiligheid. Dit voorstel werd in 2024 ingetrokken. (34.747)
 • Diende in 2017 een motie van wantrouwen in tegen minister-president Rutte over het niet aan de Kamer melden dat minister Zijlstra in 2016 onjuiste uitlatingen had gedaan. De motie kreeg steun van PVV, SP, PvdD, 50PLUS, DENK en FVD (43-101 stemmen).
 • Diende in 2018 een motie van wantrouwen in tegen minister-president Rutte over de informatie over belastingafspraken met grote internationale bedrijven. De motie werd met 104 tegen 37 stemmen verworpen (voor PVV, PvdD, SP, FVD)
 • Diende in 2018 samen met zijn fractiegenoot Machiel de Graaf een initiatiefvoorstel in over een verbod van bepaalde islamitische uitingen. Dit voorstel werd in 2024 ingetrokken. (35.039)
 • Diende in 2018 een motie van wantrouwen in tegen minister-president Rutte vanwege de gang van zaken rond de afschaffing van de dividendbelasting. De motie werd met 93 tegen 49 stemmen verworpen (voor PVV, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD)
 • Diende in 2019 samen met Martin Bosma een initiatiefwetsvoorstel in over uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers (Grondwetsherziening, eerste lezing). Het wetsvoorstel werd in 2024 ingetrokken. (35.144)
 • Diende tijdens de algemene politieke beschouwingen van 2019 een motie van wantrouwen in tegen minister-president Rutte. De motie kreeg alleen steun van PVV en FVD.
 • Diende in 2020 samen met zijn fractiegenoot Emiel van Dijk een initiatiefwetsvoorstel in tot afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35.406)
 • Diende in 2020 een motie van wantrouwen in tegen minister-president Rutte vanwege het niet inzetten van een veto tegen het Europees Herstelfonds. De motie kreeg alleen steun van PVV, FVD en GKA (89-20 stemmen).
 • Diende in 2020 samen met Lilian Marijnissen (SP) een motie van wantrouwen tegen minister-president Rutte in vanwege het niet uitvoeren van een motie over een forse structurele salarisverhoging voor het zorgpersoneel. De motie kreeg steun van PVV, SP, FVD, Krol, Van Haga en Van Kooten-Arissen.
 • Diende in 2021 een motie van wantrouwen in tegen minister De Jonge vanwege het vaccinatiebeleid tegen covid-19. De motie werd verworpen, met PVV, DENK, FVD en Krol voor.
 • Diende in 2021 samen met Fleur Agema de initiatiefnota 'Zorg van Nationaal Belang' in over het deels beëindigen van marktwerking en een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of aanslag' (35.766)
 • Een door hem met vier fractiegenoten ingediend verzoek vervolging in te stellen tegen het kabinet vanwege de weigering een feitenrelaas over de toeslagaffaire te verstrekken, werd in mei 2021 met 97 tegen 34 stemmen verworpen.
 • Diende in 2022 samen met Lilian Marijnissen moties van wantrouwen in tegen het kabinet, over de in de Voorjaarsnota aangekondigde maateregelen en over uitspraken van minister Hoekstra over het stikstofbeleid. Beide moties werden verworpen.
 • Op 5 oktober 2021 verwierp de Tweede Kamer een door hem ingediende motie waarin om Kamerontbinding en nieuwe verkiezingen werd gevraagd. De motie kreeg steun van PVV, SP, FVD, PvdD en DENK.
 • Diende tijdens de algemene politieke beschouwingen van 2022 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie kreeg steun van PVV, SP, JA21, FVD, BBB, en Groep Van Haga.
 • Interpelleerde op 1 november 2022 minister Van Gennip over de hoge inflatie en de compensatie daarvan.

Dissenting voting behaviour
 • Behoorde in 2022 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen het initiatiefwetsvoorstel-Paternotte c.s. over afschaffing van de vijf dagen bedenktijd voor de afbreking van zwangerschappen stemden

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam als lid van de tijdelijke commissie aanvullende onderwerpen NIOD-rapport een minderheidsstandpunt in. Hij wees de aanbeveling af om een enquête in te stellen, omdat hij vond dat eerst het NIOD-rapport behandeld diende te worden. Ook vreesde hij dat de enquête te lang zou gaan duren.
 • Was in 2003 in de race voor het vicefractievoorzitterschap van de VVD, maar Van Aartsen gaf de voorkeur aan Bibi de Vries
 • Trok in de periode 2003-2004 veel op met Ayaan Hirsi Ali, met wie hij in politiek opzicht (met name ten aanzien van islamitisch extremisme) grote verwantschap voelde
 • Pleitte samen met zijn fractiegenoot Gert Jan Oplaat in 2004 voor een rechtsere koers van hun partij. Met tien stellingen wilden zij het debat in de VVD verlevendigen. De twee vonden onder meer dat Turkije nooit EU-lid mocht worden en dat de maximumsnelheid moest worden verhoogd. Ook wilden zij het budget voor ontwikkelingssamenwerking halveren, radicale moskeeën verbieden en radicale imams het land laten uitzetten.
 • Werd in juni 2004 gepasseerd voor de functie van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stapte op 2 september 2004 uit de VVD-fractie, na een gesprek met fractievoorzitter Van Aartsen, vicepremier Zalm en partijvoorzitter Van Zanen. Formeel was dat vanwege het (mogelijke) VVD-standpunt over mogelijke toetreding van Turkije, feitelijk ging het om bezwaren tegen de koers van de VVD., 2 September 2004
 • Heeft sinds oktober 2004 persoonsbewaking en woont op een geheime en beveiligde locatie
 • Voerde in de laatste twee weken voor het raadplegende referendum van 1 juni 2005 non-stop campagne tegen de Europese Grondwet. Zijn bustoerNEE deed alle provincies aan.
 • Deed in mei 2007 na rellen bij de voetbalwedstrijd Jong Nederland-Jong Marokko de suggestie dat de politie het recht moest krijgen om na een waarschuwing met scherp te schieten op relschoppers
 • Bepleitte in augustus 2007 in een ingezonden brief in 'de Volkskrant' een verbod op de Koran, omdat dit boek volgens hem een islamitische 'Mein Kampf' is
 • Bracht op 27 maart 2008 via internet een zestien minuten durende film uit onder de titel "Fitna". Dit filmische pamflet was bedoeld als waarschuwing tegen de in zijn ogen toenemende islamisering en het gevaar van moslimradicalisme. Het uitbrengen van de film was in november 2007 wereldkundig gemaakt en speelde nadien een belangrijke rol in media en politiek vanwege de mogelijke repercussies voor Nederland en Nederlanders in islamitische landen., 27 March 2008
 • In juni 2008 besloot het OM af te zien van vervolging jegens hem wegens discriminatie of het aanzetten tot haat tegen moslims. Diverse personen en organisaties hadden aangifte tegen hem gedaan. Het OM achtte sommige uitlatingen wel kwetsend en grof, maar in het kader van het politieke debat en de vrije meningsuiting juridisch geoorloofd. In januari 2009 bepaalde het Gerechtshof in Amsterdam dat alsnog tot vervolging moet worden overgegaan. Tijdens de rechtzaak in oktober 2010 pleitte het OM vrijspraak wegens discriminatie en het aanzetten tot haat tegen moslims. Op 22 oktober besloot de wrakingskamer dat het proces met nieuwe rechters moeten worden overgedaan, vanwege een mogelijke poging tot beïnvloeding van een getuige-deskundige door één van de raadsheren. Tijdens het voor andere rechters herhaalde proces eiste het OM in mei 2011 opnieuw vrijspraak op alle punten. De rechtbank in Amsterdam sprak hem op 23 juni 2011 op alle punten vrij.
 • Introduceerde bij de algemene beschouwingen in 2008 de aanduiding 'Henk en Ingrid' voor de 'gewone' Nederlanders die de prijs betaalden voor de kosten die Mohammed en Fatima zouden hebben veroorzaakt
 • Diende in november 2008 na het aftreden van minister Vogelaar een motie in waarin hij de Kamer wilde laten uitspreken dat het initiatief-Bos inzake mevrouw Vogelaar navolging verdiende en dat elke week een PvdA-bewindspersoon de laan uit moest worden gestuurd (incl. Bos zelf). De motie kreeg alleen steun van zijn eigen fractie.
 • Hem werd in februari 2009 de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd toen hij daar in het Hogerhuis de vertoning van zijn film 'Fitna' wilde bijwonen. Tegen de weigering werd door Nederland tevergeefs geprotesteerd bij de Britse regering. Een rechtbank in Londen sprak in oktober 2009 uit dat de weigering onterecht en disproportioneel was.
 • Pleitbezorger van de opheffing van België. Stelde in mei 2009 samen met zijn fractiegenoot Bosma aan minister Verhagen de vraag of hij bereid was de 'onvermijdelijke opheffing van België' te bespoedigen en om de ambassade in Brussel aan te merken als ambassade voor Vlaanderen.
 • Diende in oktober 2009 samen met zijn fractiegenoten een verzoek in om een aanklacht in overweging te nemen tegen minister Van der Laan wegens niet beantwoorden van Kamervragen. Dit voorstel werd op 15 oktober 2009 met 132 tegen 10 stemmen verworpen. (32.158)
 • Werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Den Haag met ruim 13.000 voorkeurstemmen tot raadslid gekozen
 • Hield in december 2010 een rede in Tel Aviv waarin hij pleitte Jordanië aan te duiden als (enige) Palestijnse staat, waar Palestijnen uit de bezette gebieden zich moesten kunnen vestigen. Het aantal Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (door hem aangeduid als Judea/Samaria) zou moeten worden uitgebreid. Hij was in Tel Aviv op uitnodiging van parlementslid Arieh Eldad van de nationalistische partij Hatikva.
 • Werd in 2010, 2013, 2015 en 2016 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag
 • Probeerde in mei 2012 tevergeefs via een kort geding de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel over het permanente Europese noodfonds uit te stellen tot na de verkiezingen
 • Liet in december 2013 stickers drukken met de vlag van Saoedi-Arabië en daarop de tekst 'De islam is een leugen, Mohammed is een boef. De koran is gif.'
 • Werd bij de Europese verkiezingen 2014 met voorkeurstemmen gekozen. Hij kreeg ruim 290.000 stemmen (20.000 stemmen meer dan lijsttrekker Marcel de Graaff). Besloot bij Europees Hof van Justitie via een kort geding het verbod op een dubbelmandaat (Tweede Kamer en Europees Parlement) aan te vechten, maar dat Hof verklaarde zijn klacht niet ontvankelijk. Hij zag af van de zetel, nadat hij er niet in was geslaagd met gelijkgezinden in het Europees Parlement een fractie te vormen. De juridische procedure werd stopgezet.
 • In mei 2015 werd na afloop van een spotprentenbijeenkomst in Texas, waar hij als spreker was opgetreden, een mislukte gewapende aanslag gepleegd
 • Was in oktober 2015 betrokken bij de oprichting van de Australische anti-islampartij Australian Liberty Alliance
 • Werd op 9 december 2016 door de rechtbank in Amsterdam vanwege uitlatingen in 2014 veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie. Er werd echter geen straf opgelegd. In hoger beroep sprak het Haagse Gerechtshof hem op 4 september 2020 van dat laatste vrij. De Hoge Raad bevestigde dit vonnis op 6 juli 2021.
 • Kondigde in mei 2018 de organisatie aan van een Mohammed-cartoonwedstrijd die in november dat jaar in het gebouw van de Tweede Kamer zou worden gehouden. Na dreigementen tegen hemzelf en tegen 'Nederlanders' blies hij op 30 augustus de wedstrijd af.
 • Diende in april 2021 samen met vier fractiegenoten een verzoek in om een aanklacht in overweging te nemen tegen ministers wegens het schenden van de inlichtingenplicht. Dit voorstel werd op 20 mei 2021 met 97 tegen 34 stemmen verworpen. (35.820)
 • Diende in september 2022 een verzoek in om een aanklacht in overweging te nemen tegen de ministers wegens het niet nemen van maatregelen op het terrein van de bestaanszekerheid (artikel 20 GW). Het voorstel kreeg alleen steun van PVV en Groep-Van Haga.

Private life
 • Woonde en werkte op 17-jarige leeftijd enige tijd in een kibboetsachtige gemeenschap in Israël
 • Zijn vader was adjunct-directeur van Océ Nederland

Awards
Freedom Award, American Freedom Alliance, October 2008 (voor inzet van de vrijheid van meningsuiting)

Hobbies
lezen, schrijven

Military service
 • dienstplichtig militair, from September 1983 until December 1984

9.

Publications

Complete listing of publications
 • "Marked for Death: Islam's War Against the West and Me" (2012)
 • diverse artikelen in dag- en partijbladen
 • Geert Wilders, 'Kies voor vrijheid - een eerlijk antwoord' (2005)
 • Geert Wilders, 'Dossier Wilders - uitspraken van de meest besproken Nederlandse politicus van deze eeuw', (House Of Knowledge, 2010)

Publications
 • dag- en weekbladen schrijven sinds 2004 met regelmaat over Wilders, onder meer: "Ik wil gewoon gelukkig zijn", ("Tien Geboden"-interview met Arjan Visser, Trouw 16 oktober 2004), Steffie Kouters, "Wilders overlegt met Wilders" in: Volkskrant Magazine, 23 oktober 2004 en Herman Staal en Derk Stokmans, "Liberaal jihadist. Hoe Geert Wilders Geert Wilders werd", Zaterdag Ecetera, NRC Handelsblad, 29 en 30 maart 2008
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Bert Vuijsje, "Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen" (2006)
 • René Marres, 'De verdediging van het vrije woord - de kwestie Wilders en de demonisering van een debat' (Soesterberg, 2008)
 • Arthur Blok en Jonathan van Melle, 'Veel gekker kan het niet worden' (2009)
 • Joke Mat, "Eén man, zeven gezichten", NRC Weekblad, 19-25 juni 2010
 • Hans de Bruijn, 'Geert Wilders in debat - over de framing en reframing van een politieke boodschap' (Den Haag, 2010)
 • Meindert Fennema, 'Geert Wilders - tovenaarsleerling' (2010)
 • Joost Bosland, 'De waanzin rond Wilders - psychologie van de polarisatie in Nederland' (Amsterdam, 2010)
 • Robin te Slaa, 'Is Wilders een fascist?', (Amsterdam 2012)
 • Remko van Broekhoven, "The enemy you love to hate", Vrij Nederland, november 2012
 • Koen Vossen, "Rondom Wilders. Portret van de PVV" (2013)
 • Arthur Blok, 'Zo gek is het geworden - Geert Wilders, van eenmansfractie tot brede volksbeweging' (2018)
 • Gerrit Voerman en Koen Vossen (red.), 'Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek' (2019)

10.

Family

Marital status
gehuwd (tweede huwelijk) te Boedapest, 31 July 1992