Workflow bij 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 28 oktober 2020
kalender