Nieuws bij 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 20 februari 2020
kalender