Brief van de minister van BZK over voortgang hospitaverhuur

maandag 17 juni 2024

Bij wetsvoorstel 36195 - Initiatiefvoorstel Wet vaste huurcontracten is een brief ondergebracht.

Bijlage