Sprekerslijst bekendgemaakt bij 36196 - Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. aanscherping openbare ordebeleid

vrijdag 14 juni 2024

Bij wetsvoorstel 36196 - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen is een sprekerslijst ondergebracht.