Reactie Bas Eickhout op regeerakkoord

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 16 mei 2024.

Brussel, 16 mei 2024

Door Bas Eickhout - GroenLinks-PvdA lijsttrekker voor de Europese verkiezingen

Met de blik naar buiten is Nederland groot geworden, maar het nieuwe kabinet onder leiding van de PVV denkt dat Nederland zich kan afzonderen en de rest van de wereld kan negeren. Juist in een tijd met conflicten en onzekerheden in de wereld om ons heen, is Europese samenwerking essentieel om als land sterk te staan. In plaats daarvan gaat afbraakbeleid gevoerd worden op het gebied van milieu, sociale voorzieningen, gelijke rechten, asiel en rechtsstaat.

Zo is Poetins oorlog in Oekraïne een grote bedreiging voor onze eigen veiligheid. Dan klinkt ‘nationale soevereiniteit houden’ heel flink, maar dit kun je niet in je eentje aan. Als Nederland zich wil beschermen, moeten we dit gezamenlijk doen, het is onbegrijpelijk dat partijen als VVD die zeggen alles te doen om Oekraïne te laten winnen, hun handtekening hieronder zetten. Maar ook de cadeaus aan multinationals: zij krijgen belastingkortingen, terwijl het minimumloon wordt verlaagd. Ook het klimaat en de natuur verliezen, en worden ingezet als politiek wisselgeld, terwijl we keihard over de grenzen van wat onze aarde aankan, blijven heenknallen. Met het invoeren van nieuwe fossiele subsidies staat het behalen van de klimaatdoelen op het spel. Asielzoekers en vluchtelingen krijgen een harteloze behandeling en gemeenten worden in de steek gelaten met het regelen van de opvang.

De “minder Europa” agenda van Wilders wordt hiermee realiteit en de VVD laat dit gebeuren. Met zondebokpolitiek schaven ze aan de rechtsstaat, bezuinigen ze op de EU, en zetten ze de hakken in het zand tegen Europese samenwerking. Hun oplossing is om op talloze Europese terreinen uitzonderingen te eisen, waarmee Nederland zijn geloofwaardigheid, en daarmee invloed in de EU te grabbel gooit. Deze nieuwe regering doet alsof het de belangen van Nederlanders voorop zet, terwijl het alles op het spel zet waar Nederland voor staat.