Een heilloos pad

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 16 mei 2024.

Door Frans Timmermans

Gisteren vonden PVV, VVD, NSC en BBB overeenstemming over een akkoord op hoofdlijnen. Voor het eerst in onze politieke geschiedenis gaat een radicaal-rechtse partij het hart van de regering vormen. Een partij die de afgelopen twintig jaar niets anders heeft gedaan dan verdeeldheid zaaien, discrimineren, en mensen uitsluiten.

Ik maak me grote zorgen over de komst van dit kabinet. De partijen die de historische fout begaan om deze radicaal-rechtse regering mogelijk te maken, VVD en NSC, sturen Nederland een heilloos pad op. Een pad dat tot nóg meer verdeeldheid zal leiden. Tot nóg meer wantrouwen. Tot nóg meer verharding.

Problemen blijven onopgelost

De problemen van mensen blijven ondertussen onopgelost. Veel van de plannen die dit kabinet heeft, zijn onhaalbaar, onuitvoerbaar of bestaan op financiële luchtkastelen. Het voorgestelde asielbeleid is harteloos, onrechtsstatelijk, en gooit problemen over de schutting bij gemeenten. De ambitie verdwijnt uit het klimaatbeleid en het gezond houden van onze natuur. Ontwikkelingssamenwerking, cruciaal om ook over de grens te werken aan duurzame vrede en stabiliteit, wordt zo ongeveer wegbezuinigd. En van de grote woorden over bestaanszekerheid blijft weinig over. Dit kabinet spekt aandeelhouders, ten koste van de zorg en het onderwijs. Het minimumloon gaat niet omhoog en de WW wordt verkort. Dat is slecht nieuws voor werkende mensen.

Strijdbaarheid

Vandaag wil ik je het volgende op het hart drukken: zet je teleurstelling om in strijdbaarheid. In de Kamer zullen we laten zien dat wij het alternatief zijn. We zullen keihard oppositie voeren.

En dat moeten we overal in het land doen. Dit is het moment om te laten zien welk Nederland wij vertegenwoordigen. Een Nederland waar we niemand uitsluiten en iedereen gelijk behandelen. Waar mensen een goed loon verdienen en een betaalbaar huis hebben. En waar we samen werken aan een leefbare planeet voor toekomstige generaties.

Dát Nederland vertegenwoordigen wij. En dit is het moment om daar onbeteugeld voor te vechten. Nu is het moment om je uit te spreken.

Op 6 juni gaan we weer naar de stembus, dit keer voor de Europese verkiezingen. De komende weken moeten we zoveel mogelijk mensen zien te overtuigen van onze boodschap. Om te laten zien dat wij een krachtig alternatief vormen.

Samen kunnen we het tij keren. We hebben het zelf in de hand.