Tijd voor écht Europese groene industriepolitiek

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2024.

Het vraagstuk over de toekomst van de industrie staat steeds hoger op de politieke agenda. Zowel onze economie, het klimaat en een veilig Europa vragen om een sterke industrie. Vandaag presenteert GroenLinks-PvdA daarom zijn actieplan voor écht Europese Groene Industriepolitiek.

Doel van het plan is Europa te stimuleren groene industriepolitiek centraal te stellen in de volgende termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie. En dat is hard nodig, want de Europese industrie verkeert in zwaar weer. De productie daalt en investeringen haperen. Europa wordt hard geraakt door een mondiale concurrentiestrijd om nieuwe groene technologie en hoge energieprijzen. Om te kunnen concurreren met de Chinese en Amerikaanse industrie én onze welvaart en goede groene banen een goede toekomst te bieden, moeten we ons industriebeleid fundamenteel hervormen. Daarvoor is niet minder, maar juist meer Europese samenwerking cruciaal.

Het vandaag gepresenteerde actieplan zet aan tot robuuste strategische keuzes, meer Europese coördinatie, gemeenschappelijke Europese investeringen in de vergroening van de industrie, het ondersteunen van groene koplopers, het sluiten van kringlopen en een versterking van de sociale agenda.

Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA: “De concurrentiestrijd om groene technologie is in volle gang en tegelijkertijd lanceren conservatieve krachten een aanval op de Green Deal. De afbraak van klimaatbeleid zou schadelijk zijn voor onze industriële concurrentiekracht en de zekerheid waar de industrie juist zo om vraagt. In plaats daarvan moeten we de Europese actie op alle fronten opvoeren. De Green Deal is nog lang niet voltooid; we moeten de transitie een realiteit maken door het investeringsgat te dichten en nationalistische retoriek te overwinnen met Europese coördinatie. We moeten een pro-Europese agenda voor de industrie opbouwen. Met ons plan nodigen we alle betrokkenen uit om samen te werken aan een Groene Industrie Deal, die de komende 5 jaar de basis moet vormen voor ons werk.”

Mohammed Chahim, kandidaat Europarlementariër GroenLinks-PvdA: “Met dit plan laten we zien dat we meer Europees beleid nodig hebben om onze industrie een toekomst te bieden. In de huidige markt is het helaas voor veel bedrijven nog niet rendabel om te investeren in verduurzaming. De overheid moet betere marktcondities scheppen en waar nodig financieel bijstaan. Ja, er is ook een stabiele CO2-prijs nodig en moeten we fossiele subsidies uitfaseren, om groene alternatieven aantrekkelijk te maken. Hiermee creëren we vraag van groene producten voor bedrijven. Soms moet dit ook door producteisen te stellen, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van groen staal in auto’s of gerecycled plastic in flessen. Zo creëren regels een markt voor groene producten. Juist regelgeving zal de redding blijken van de Europese industrie, een heilig geloof in de vrije markt haar ondergang.”