Internet is voor iedereen

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 25 april 2024.

Zonder internet kom je de dag niet meer door. We zijn maximaal digitaal geworden met grote sociale gevolgen. Terwijl fysieke loketten en buurtwinkels verdwijnen, gebeurt er steeds meer via een app of een website. Dat is een groot probleem, want zonder geld kan je een telefoon met internet niet betalen. Ook de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met digitale zaken, laten we in de steek. Door de snelle digitalisering neemt de ongelijkheid toe.

GroenLinks-PvdA vindt dat het anders moet. Internet is een nutsvoorziening. Het niet kunnen betalen of gebruiken van een toestel met internet, mag nooit de reden zijn dat je niet mee kan doen in de samenleving. Iedereen in Nederland moet het recht hebben op goed internet, zodat iedereen verbonden is. In een debat met de commissie Digitale Zaken deed GroenLinks-PvdA een paar voorstellen:

Betaalbaar internet om armoede te bestrijden. Als je de rekeningen niet kan betalen, moet je gratis internet krijgen. Dan blijf je verbonden en kan je aanvragen waar je recht op hebt. Er zijn nu experimenten in gemeentes, maar dat is echt niet genoeg. Daarom moet betaalbaar internet een vast deel worden van het armoedebeleid in Nederland.

Iedereen moet worden aangesloten. Er zijn nog altijd 19.000 huishoudens zonder vaste internetverbinding. Het lukt de markt niet om die huizen aan te sluiten, waardoor nog veel huizen op moeilijk bereikbare plekken nog geen verbinding hebben. Daardoor neemt de ongelijkheid tussen regio’s toe. De overheid moet zelf die kabels gaan leggen, als de markt het niet doet.

Ook zorg en onderwijs moet digitaal toegankelijk zijn. Sinds kort zijn er nieuwe Europese regels om er voor te zorgen dat de overheid digitaal makkelijk bereikbaar moet zijn. Alleen in Nederland gelden die regels niet voor de zorg en het onderwijs. Daarom hebben we het kabinet gevraagd deze regels ook hier te laten gelden, want iedereen moet het ziekenhuis of de school kunnen bereiken.