Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 7 maart 2024

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 7 maart 2024
Document­datum 07-03-2024
Publicatie­datum 09-03-2024
Kenmerk H.J. Post 2023A06956 8
Commissie(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 7 maart 2024

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):    DiZa    i.v.m. agendapunt 12

EU    i.v.m. agendapunt 13, 14

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

dinsdag 12 maart 2024 16.30 - 17.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven SZW

 • 1. 
  Agendapunt: Noot:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2024.

Bij het uitgaan van deze agenda zijn nog geen verzoeken ontvangen.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst particulieren

(zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:    Brievenlijst organisaties

(zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 • 4. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Wet- en regelgeving

36458 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 26 oktober 2023

Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen - 36458

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie dit wetsvoorstel niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 maart 2024 Nota naar aanleiding van het verslag - 36458-7 Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 
 • 5. 
  Agendapunt:

36446 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 oktober 2023

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) - 36446

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie dit wetsvoorstel niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Ter bespreking of de commissie dit wetsvoorstel gereed acht voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 maart 2024

36446 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) - 2024Z03648

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 maart 2024

36446 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) - 2024Z03650

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 6. 
  Agendapunt:

Anticiperen wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 5 maart 2024

Anticiperen wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet -36506-5

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet (36506).

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 19 februari 2024

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet - 36506

Voorstel:

Ter informatie.

 • 7. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 6 maart 2024

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang - 36513

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie dit wetsvoorstel niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 april 2024 te 14.00 uur.

 • 8. 
  Agendapunt:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 26 februari 2024

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment - 35673-28

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie.

 • 9. 
  Agendapunt:

Eindrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 29 februari 2024

Eindrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) - 26448-748

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Arbeidsongeschiktheid van 20 maart 2024.

 • 10. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het literatuuronderzoek De Menselijke Maat

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 29 februari 2024

Kabinetsreactie op het literatuuronderzoek De Menselijke Maat - 29362-352

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 2 april 2024.

Noot:

 • • 
  Met ontvangst van deze kabinetsreactie wordt voorgesteld het kennisthema Menselijke maat af te ronden.
 • 11. 
  Agendapunt:

Hoofdlijnenbrief SZW - opgave Oekraïne

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 5 maart 2024

Hoofdlijnenbrief SZW - opgave Oekraïne - 36045-179

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Inburgering en integratie van 27 maart 2024.

 • 12. 
  Agendapunt:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 27 februari 2024

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank - 26448-747

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het behandelvoorstel: Agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid van 2 april 2024.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 13. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 27 februari 2024

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 - 21501-31739

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 29 februari 2024 ter voorbereiding van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart.

Volgcommissie(s):

EU

 • 14. 
  Agendapunt:

Europese aangelegenheden

Fiche: Herziening Richtlijn Europese Ondernemingsraden

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. Bruins Slot - 1 maart 2024

Fiche: Herziening Richtlijn Europese Ondernemingsraden - 22112-3909

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 juni 2024 ter voorbereiding van de Raad op 20 juni 2024.

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat

Arbeidsmarktbeleid.

Volgcommissie(s):

EU

 • 15. 
  Agendapunt:    Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda

Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

Zaak:    Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van

Gennip - 4 maart 2024

Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739) - 21501-31-740 Voorstel:    Agenderen voor het commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

op 19 juni 2024 ter voorbereiding van de Raad op 20 juni 2024.

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten

Overig

 • 16. 
  Agendapunt:    Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 maart 2024 )

Voorstel:    Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • 1. 
  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie.
 • 2. 
  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
 • 3. 
  Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
 • 4. 
  Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023.
 • 5. 
  Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
 • 6. 
  Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG i van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023.
 • 7. 
  Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023.
 • 8. 
  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024). Aangemeld voor plenaire behandeling op 27 februari 2024.

Plenaire debatten:

 • 1. 
  Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
 • 2. 
  Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024).
 • 3. 
  Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

Tweeminutendebatten:

 • 1. 
  Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum huurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (31322-522).
 • 17. 
  Agendapunt: Voorstel:

Ongeplande activiteiten

Ter informatie

Voedselbank (35609) - was gepland op 28 januari 2021

platformeconomie (35230) - was gepland op 3 april 2023

 • 18. 
  Agendapunt: Voorstel:

Geplande activiteiten t/m mei 2024

Ter informatie

12-03-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken Tijdelijk

Noodfonds Energie

12- 03-2024 16.30 - 17.30

13- 03-2024 15.30 - 17.00 schuldhulpverlening

14- 03-2024 10.00 - 11.00 verlof

14-03-2024 11.15 - 12.15 en werken

Procedurevergadering

Technische briefing

Gesprek

Gesprek

Procedures en brieven Armoedebeleid en

SER - Balans in maatschappelijk

SER - Gezond opgroeien, wonen

20-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat    Arbeidsongeschiktheid

20-03-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wv)    Wijziging van de Wet

inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

20- 03-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening 'Blind voor mens en recht'

21- 03-2024 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek    Bewind

21-03-2024 14.30 - 16.00 Technische briefing    Vereenvoudiging sociale

zekerheid

25- 03-2024 13.00 - 16.30 Werkbezoek Stroomopwaarts

26- 03-2024 16.30 - 17.30 Procedurevergadering

27- 03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat 02-04-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat 04-04-2024 10.00 - 14.00 Commissiedebat 05-04-2024 10.30 - 12.30 Werkbezoek

Schiedam tentoonstelling 'Uit armoede' 09-04-2024 16.30 - 17.30 Procedurevergadering 10-04-2024 10.00 - 11.30 Technische briefing zaken arbeidsmarkt

11-04-2024 13.00

16- 04-2024 16.30

17- 04-2024 10.00

23- 04-2024 16.30

24- 04-2024 13.00 16-05-2024 13.00 21-05-2024 16.30 23-05-2024 13.00 budget

 

17.00

Commissiedebat

18.00

Technische briefina

11.30

Technische briefing

17.30

Procedurevergadering

17.00

Commissiedebat

17.00

Commissiedebat

17.30

Procedurevergadering

17.00

Commissiedebat

Sociaal ontwikkelbedrijf

Procedures en brieven Inburgering en integratie Uitvoering sociale zekerheid Pensioenonderwerpen Werkbezoek Stedelijk Museum

Procedures en brieven Arbeidsmarktpakket stand van

Kinderopvang

Inkomensbeleid en koopkracht Arbeidsmigratie Procedures en brieven Participatiewet Arbeidsmigratie Procedures en brieven Kinderbijslag en kindgebonden

 • 19. 
  Agendapunt:    Proces behandeling van het rapport van de Parlementaire

enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Zaak:    Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 5 maart 2024

Stafnotitie - Proces behandeling van het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening - 2024Z03453 Voorstel:    Ter informatie.

 • 20. 
  Agendapunt:    Stafnotitie - Stand van zaken aanbesteden juridisch advies inzake

invaren pensioenstelsel

Zaak:    Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 5 maart 2024

Stafnotitie - Stand van zaken aanbesteden juridisch advies inzake invaren pensioenstelsel - 2024Z03452 Voorstel:    Ter informatie.

 • 21. 
  Agendapunt:    Uitkomst emailinventarisatie - deelname aan het gesprek met de SER

over het advies 'Balans in maatschappelijk verlof' op donderdag 14 maart 2024

Noot:    • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te

laten vinden op 14 maart 2024.

De volgende leden hebben zich aangemeld: Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD), Kisteman (VVD), Podt (D66), Inge van Dijk (CDA) en Ceder(CU)

 • 22. 
  Agendapunt:    Uitkomst emailinventarisatie - deelname aan het gesprek met de SER

over het advies 'Gezond opgroeien, wonen en werken' op donderdag 14 maart 2024

Noot:    • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te

laten vinden op 14 maart 2024.

De volgende leden hebben zich aangemeld: Claassen (PVV), Crijns (PVV), Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA), Tielen (VVD), Kisteman (VVD), Van Oostenbruggen (NSC), Synhaeve (D66) en Van der Plas (BBB).

Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan technische briefing Inburgering en integratie op 6 maart 2024

 • 23. 
  Agendapunt: Noot:
 • 24. 
  Agendapunt:

Noot:

 • • 
  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 6 maart 2024.

De volgende leden hebben zich aangemeld: Boon (PVV), Patijn (GroenLinks/PvdA), Becker (VVD), Bamenga (D66), Ceder (ChristenUnie) en Ergin (DENK).

Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan werkbezoek Stedelijk Museum Schiedam voor tentoonstelling 'Uit armoede' op vrijdag 5 april 2024, van 10.30-12.30 uur

 • • 
  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek doorgang te laten vinden op 5 april 2024.

De volgende leden hebben zich aangemeld: Mohandis (PvdA), Palmen (GroenLinks-PvdA), Paulusma (D66) en Ergin (DENK)

Rondvraag

Geen agendapunten Ad-hoc besluitvorming Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

H.J. Post 2023A06956

8


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.