Wet in Staatsblad: 36470 XIV - Wijziging begroting LNV en Diergezondheidsfonds 2023 (Najaarsnota)

woensdag 21 februari 2024

Het wetsvoortstel 36470 XIV - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023 (Najaarsnota) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.