GroenLinks-PvdA dient wetsvoorstel in om fossiele subsidies per 2030 af te schaffen

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op vrijdag 16 februari 2024.

Deze week dient GroenLinks-PvdA een initiatiefwetsvoorstel in om fossiele subsidies per 2030 af te schaffen. Het probleem is al lang bekend, en de oplossing nu ook. Tijd om de volgende stap te zetten en de afbouw van fossiele subsidies vast te leggen in de wet.

Suzanne Kröger, Kamerlid en klimaatwoordvoerder van GroenLinks-PvdA: “Volgende generaties verwachten dat we in deze klimaatcrisis zo snel mogelijk fossiele subsidies afbouwen, omdat deze niet bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis. Nu de omvang en de afbouwpaden bekend zijn, is het tijd om actie te ondernemen om het afschaffen van fossiele subsidies wettelijk vast te leggen. Zo bouwen we aan een groene, duurzame toekomst voor Nederland, waarbij we streven naar een rechtvaardige klimaattransitie en investeren in het verlagen van de energierekening, isolatie van huizen, en het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze economie en samenleving.”

Wat wij voorstellen

GroenLinks-PvdA wil de afbouw van fossiele subsidies vastleggen in de wet. We willen dat stapsgewijs doen, met één definitief eindpunt: 2030. Er komt een duidelijke definitie van fossiele subsidies, en het kabinet moet jaarlijks rapporteren over de voortgang van de afbouw. Het vrijgekomen geld investeren we in de duurzame en groene economie.

Wat we bereiken

  • Een rechtvaardige klimaattransitie waarbij de zwaarste schouders hun eerlijke bijdrage leveren.
  • Het behalen van de klimaatdoelen door minder CO2 uit te stoten.
  • Een groene, duurzame en schone economie die toekomstbestendig is.
  • Meer duidelijkheid voor burgers, bedrijven en bestuurders.
  • Meer geld voor schone energie, de isolatie van woningen de verduurzaming van de industrie.

Olie op het vuur

Het probleem van fossiele subsidies is al lang bekend. Er gaat jaarlijks tientallen miljarden aan subsidie van de overheid naar de productie en het gebruik van olie, gas en kolen. Volgens de laatste berekening van het kabinet gaat het om een bedrag tussen de €39,7 tot €46,6 miljard aan verschillende belastingvrijstellingen, prijsmaatregelen en directe subsidies. Met deze fossiele subsidies houden we de oude vervuilende economie in stand, beschadigen we het klimaat en maken we het moeilijker om de economie te verduurzamen.

De volgende stap

GroenLinks-PvdA roept al jaren op een einde te maken aan fossiele subsidies. Ook in de samenleving groeit het protest snel, onder andere met de acties van Extinction Rebellion. Na een motie van onze klimaatwoordvoerder Suzanne Kröger heeft het kabinet eindelijk onderzocht hoe we alle fossiele subsidies precies kunnen afschaffen. Nu we dat weten, is het tijd om het echt te gaan doen. Leg het vast in de wet en schaf fossiele subsidies per 2030 af!

Lees het wetsvoorstel