Energiecoöperaties: het solidaire antwoord op de energietransitie

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 8 februari 2024.

Gedeelde zonnepanelen in de straat, een eigen windmolen voor de energieopwekking van de buurt, elektrische deelauto’s en een gemeenschappelijke warmteopslag zodat iedereen ervan kan profiteren. Deze coöperatieve initiatieven komen steeds vaker voor in Nederland. Maar de regelgeving, subsidies en mogelijkheden blijven te beperkt. In dat licht presenteren GroenLinks-PvdA vandaag hun initiatiefnota “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem.” Een nota met concrete voorstellen om bij te dragen aan het aanpakken van de klimaatcrisis en tegelijkertijd de energiesector solidair, democratisch, rechtvaardig en toekomstbestendig te maken.

Onze initiatiefnota

Deze initiatiefnota, die binnenkort zal worden besproken in de Tweede Kamer, bouwt voort op eerdere voorstellen van GroenLinks-PvdA om het starten en uitbreiden van energiecoöperaties te stimuleren. Zo stelt de partij voor om onder andere:

  • Een nationaal windpark te ontwikkelen waar energiecoöperaties aan kunnen deelnemen;
  • Coöperatieve initiatieven voorrang te geven op het overvolle elektriciteitsnet;
  • Samenwerking tussen energiecoöperaties en fix-teams om langs de deuren te gaan om huizen te isoleren;
  • Promotie van energiecoöperaties op mbo’s, hbo’s en universiteiten, maar ook in buurthuizen, op de radio en op sociale media, en jongeren korting te geven op het lidmaatschap van een energiecoöperatie;
  • Meer subsidiemogelijkheden voor energiecoöperaties om op te starten en uit te breiden;
  • Het introduceren van een status analoog aan de ANBI-status voor energiecoöperaties. Beloon energiecoöperaties die deze status hebben.

Suzanne Kröger, klimaatwoordvoerder GroenLinks-PvdA Tweede Kamerfractie:

“Deze initiatiefnota staat vol met concrete voorstellen om ons energiesysteem meer solidair te maken. We nemen afscheid van het fossiele energiesysteem en geven nu het systeem van de toekomst vorm. We kunnen nu kiezen of we weer afhankelijk worden van een aantal grote multinationals op de energiemarkt, of dat we bouwen aan een systeem waarin mensen vooral ook zelf en met elkaar energie opwekken. In wijken en dorpen kunnen energiecoöperaties een cruciale rol spelen om lokaal tegen kostprijs energie te delen en de opbrengsten in de gemeenschap te investeren. Zo wordt de energietransitie van ons allemaal.”

Klik hier om de initiatiefnota te bekijken of te downloaden (pdf).