Historisch migratieakkoord bereikt: ‘’Grote stap voor Europees asiel- en migratiebeleid’’

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op woensdag 20 december 2023.

Na jaren van politieke impasse zijn het Europees Parlement en de Raad eindelijk tot overeenstemming gekomen over het Europees Asiel- en Migratiepact. Het akkoord moet de Europese buitengrenzen beter beschermen en de migratiedruk binnen de lidstaten verminderen.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, migratiewoordvoerder namens de EVP-fractie: ‘’We hebben een akkoord bereikt dat werkt voor mensen in nood, maar ook recht doet aan wat we als samenleving aankunnen. Met dit akkoord zorgen we ervoor dat migranten die onze hulp het hardst nodig hebben, deze hulp ook daadwerkelijk krijgen. Tegelijkertijd krijgen we weer grip op onze buitengrenzen en migratie binnen Europa.’’

Jeroen Lenaers: “Dit pact is bedoeld om de controle over onze buitengrenzen terug te krijgen en de druk van migratie eerlijk te verdelen binnen Europa. Dat houdt in dat we door middel van screening effectief onderscheid maken bij aankomst, hulp bieden aan wie dat echt nodig heeft en een snelle terugkeer regelen voor mensen uit veilige landen. Voor de verdeling van asielzoekers dwingen we verplichte, maar flexibele, solidariteit af tussen de lidstaten.’’

Jeroen Lenaers: ‘’Het bereiken van een akkoord heeft frustrerend lang geduurd. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Nu is het van belang dat deze wetten zo snel mogelijk geïmplementeerd worden door de lidstaten. Dit is een belangrijke eerste stap, maar we zijn er nog niet. We moeten tegelijkertijd blijven werken aan afspraken met landen buiten Europa om de instroom te verminderen en terugkeer te bevorderen. Dit historische akkoord is in ieder geval al een enorme vooruitgang voor het asiel- en migratiebeleid in Europa.’’