Brief lid / fractie; Brief van de leden Krul en Stoffer inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Peters en Bisschop over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 36465 - Initiatiefnota over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Peters en Bisschop over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs; Brief lid / fractie; Brief van de leden Krul en Stoffer inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota
Document­datum 14-12-2023
Publicatie­datum 14-12-2023
Nummer KST364653
Kenmerk 36465, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 465

Initiatiefnota van de leden Peters en Bisschop over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Nr. 3

BRIEF VAN DE LEDEN KRUL EN STOFFER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2023

Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Peters en Bisschop uit de Kamer, wij de verdediging van de bovengenoemde initiatiefnota overnemen.

Krul

Stoffer

kst-36465-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 465, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.